«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσληψη συμβασιούχων Καθαριότητας στο Δημόσιο [Οι θέσεις - Η διαδικασία]

Πρόσληψη συμβασιούχων Καθαριότητας στο Δημόσιο [Οι θέσεις - Η διαδικασία]
Από το ΑΣΕΠ έγιναν γνωστές οι ανακοινώσεις Υπουργείων, ανεξάρτητων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου, για την πρόσληψη προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν.4506/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 9 του Ν. 4440/2016.
Συγκεκριμένα, αφορά...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ