«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Διορισμός δύο (2) μόνιμων Ειδικευμένων Παθολόγων στο Νοσοκομείο Αγρινίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 

     6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ –                                                                                     
     ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ &   ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                      
    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                Αγρίνιο, 12/02/2018
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                                                                           
                               
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
 
                    ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

               Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ο διορισμός δύο (2) μόνιμων...

      Ειδικευμένων Παθολόγων με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ στο Γ.Ν. Αιτωλ/νίας (Νοσηλευτική
      Μονάδα Αγρινίου ), σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. Γ4α/Γ.Π.77496 και Γ4α/Γ.Π.86087/12-1-2018
      αποφάσεις του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού.

             Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο θα
        ενισχύσει περαιτέρω την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της παθολογικής κλινικής της
        Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου.
 

                                                             


                                                                                              
                                                                                             Ο Διοικητής
                                                                                     


                                                                                   Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης