«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ενημέρωση από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτ/νίας

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου «Αναδιαμόρφωση Τμημάτων Κτιρίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου», ύψους 1.500.000 ευρώ.

    Με σχετική απόφαση, αρ. πρωτ.Α4α/Γ.Π.οικ.7909/29-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΥΕ0465ΦΥΟ-Ξ68),του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου «Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου» προϋπολογιστικής δαπάνης 1.500.000 ευρώ.
   Στη συνέχεια, μέσω της 6ης ΥΠΕ με το αρ. πρωτ.4567/31-1-2018, εστάλη προς το Υπουργείο το επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου  που συνέταξε η Τεχνική μας Υπηρεσία, ώστε η Δ/νση Οικονομικών να μεριμνήσει για την φύλαξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω :

Κτίριο Α΄: στέγαση του ΕΟΠΥΥ.
Κτίριο Α΄: 1Ος όροφος, στέγαση Δ.Ι.ΕΚ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
Κτίριο Β΄: στέγαση του Ξενώνα του «Ψυχαργώς» - Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές στο πλαίσιο
αποσυλοποίησης.
Κτίριο Γ΄: χώρος στέγασης του ΕΚΑΒ

   Η ένταξη χρηματοδότησης πλέον του έργου και η δημοπράτησή του μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, είναι θέμα χρόνου και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους ανεξαιρέτως (πολιτική ηγεσία, διοικητική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία, 6η ΥΠΕ) που συνέβαλαν με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, στην  ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη ένταξη χρηματοδότησης.


                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
                                                           ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


                                                             ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


***
Αιμοδοσία
      Σας ενημερώνουμε ότι στις 02-02-2018 ημέρα Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου πρωινή αιμοληψία.
      Η Αιμοδοσία μας θα συνεχίσει τις εξωτερικές αιμοληψίες για τον μήνα Φεβρουάριο ως εξής:

•    10-02-2018 ημέρα Σάββατο  στο Κάτω Κεράσοβο πρωινή ώρα 09:00π.μ. έως  13:30 μ.μ.(αιμοδότες 20).
•    11-02-2018 ημέρα Κυριακή  στο Καινούριο ώρα 09:00π.μ. έως 14.00μ.μ. (αιμοδότες 30-35).

                                                                                                                                                           
                                                                                             Ο Διοικητής
                                                                                    
                                                                                   Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης


***
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ.


        Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτ/νίας ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι ατομικές συμβάσεις σε φύλαξη και καθαριότητα για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
A)    Δέκα επτά (17) άτομα στον τομέα τη φύλαξης του Νοσοκομείου (12 άτομα στο Νέο Νοσοκομείο και 5 στο παλαιό Νοσοκομείο).
B)    Τριάντα άτομα (30) στον τομέα της καθαριότητας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη φύλαξη θα είναι από Πέμπτη 08-02-2018 έως τη Τρίτη 20-02-2018.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.hospital-agrinio.gr                                                            

                                                                                         
Ο Διοικητής                                                                            

 Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης