«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσληψη συμβασιούχων ΟΤΑ 2018: Πού θα γίνουν - Οι προθεσμίες αιτημάτων

Πρόσληψη συμβασιούχων ΟΤΑ 2018: Πού θα γίνουν - Οι προθεσμίες αιτημάτων
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Συνδέσμους και Ιδρύματα και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του, καλεί τους φορείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, αναφέροντας ταυτόχρονα τις σχετικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ