«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΠΩΝΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Σχετικά με επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Μεσολογγίου η οποία δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο στις 29-07-2009 και αφορούσε την λειτουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας θα ήθελα να σας γνωρίσω τα εξής:
Είναι γεγονός ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου η οποία απαρτίζεται από αιρετά μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου ( 3 μέλη από την συμπολίτευση και τρία από την αντιπολίτευση, αλλά και τον πρόεδρό της ο οποίος είναι ο εκάστοτε αντινομάρχης αρμόδιος για θέματα Εμπορίου), συνεδρίασε υπό την προεδρία μου στις 26-06-2009 (και όχι στις 28-06-2009 που η επιστολή αναφέρει).
Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν το αίτημα πωλητών λαϊκών αγορών του Νομού για την ολιγοήμερη παράταση της θεώρησης των επαγγελματικών τους αδειών (και όχι των βιομηχανικών που αναφέρει η επιστολή) για τις λαϊκές αγορές όλου του Νομού και όχι μόνο του Μεσολογγίου.
Βασικό επιχείρημα αυτού του αιτήματός τους ήταν, η εξεύρεση περισσότερου χρόνου ο οποίος ήταν αναγκαίος για την επίτευξη διακανονισμού με τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ώστε να τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ανανέωση των αδειών τους.
Άλλωστε, το αίτημα παράτασης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτεί η κάθε είδους αδειοδότηση για εμπορικές και γενικά επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελεί μια συνηθισμένη και διαδεδομένη πρακτική που αμβλύνει η λύνει συσωρευμένα και δυσβάσταχτα προβλήματα του εμπορικού κόσμου.
Κατά την διάρκεια λοιπόν της συνεδρίασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου στις 26-6-09 και αφού εξέτασα όλο το φάκελο της υπόθεσης εισηγήθηκα το θέμα ως εξής:
«Είναι γεγονός ότι στον Νομό μας υπάρχουν αυτόν τον καιρό κάποιοι πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι στην προσπάθεια τους να ανανεώσουν τις νόμιμες άδειες που κατέχουν όπως προβλέπει άλλωστε ο νόμος 3377/06 αντιμετωπίζουν κάποια οικονομικά προβλήματα όσο αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών στα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Αυτή όμως η εκκρεμότητα είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί μέσα από ένα διακανονισμό, ο οποίος είναι αποδεκτός από τον νόμο αλλά για την διεκπεραίωση του απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Από την στιγμή που αυτή η διαδικασία είναι αποδεκτή από την υπηρεσία και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να δώσει λύσεις ώστε να ανακουφίσει μια σειρά συμπολιτών μας προτείνω και στα άλλα μέλη της Επιτροπής μια δεκαπενθήμερη παράταση, δηλαδή από 01-07-2009 έως και 16-07-2009 της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών για τις λαϊκές αγορές.
Υποτίθεται βέβαια ότι μια τέτοια εξέλιξη μεσούσης της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας καθίσταται επιβεβλημένη για μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αντλούν τα εισοδήματά τους από την πώληση προϊόντων στις λαϊκές αγορές με όσο ρίσκο η θέση τους συνάδει.
Άλλωστε η κοινωνία μας σε ανάλογη περίπτωση μέσα από τα θεσμικά της όργανα είναι υποχρεωμένη να αναζητά και να εξευρίσκει λύσεις, οι οποίες πρωτίστως όμως δεν ξεφεύγουν από το πνεύμα του Συντάγματος και των νόμων της χώρας».
Στην συνέχεια και αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας ο οποίος ανέφερε ότι η πρόταση είναι εντός των ορίων που διαγράφονται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 54/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 116/2008) δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν θέτει αποκλειστικές προθεσμίες προς θεώρηση των εν λόγω αδειών και σε κάθε περίπτωση δεν απαγορεύει ρητά την παράταση των καθορισθεισών προθεσμιών από τον αρμόδιο διοικητικό όργανο που εν προκειμένω είναι η Επιτροπή, αλλά καταλείπει στην διακριτική ευχέρεια αυτής την παράταση ή μη των εν λόγω προθεσμιών, συνεκτιμώντας τα δεδομένα κάθε φορά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
Μετά από αυτή την παρέμβαση τα παριστάμενα 6 εκ των 7 μέλη της επιτροπής, συμφώνησαν στην δεκαπενθήμερη παράταση της ανανέωσης των εμπορικών αδειών για τις λαϊκές αγορές έτσι ώστε να δοθεί η ευχέρεια σε αρκετούς συμπολίτες μας να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους στην αγορά.
Βέβαια από όσο ήμαστε σε θέση να γνωρίσουμε η απόφαση αυτή της Επιτροπής δεν έτυχε καμιάς αντίδρασης από κανένα Εμπορικό Σύλλογο η φορέα του Νομού παρά μόνο από τα δύο προαναφερόμενα μέλη του εμπορικού συλλόγου Μεσολογγίου οι οποίοι μάλιστα χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τους να έχει πάρει καμία απόφαση προσέφυγαν διοικητικά κατά την απόφαση της Επιτροπής, ενώ προέβησαν και στην σύνταξη και δημοσιοποίηση της προαναφερόμενης επιστολής στον τοπικό τύπο χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Ο καθένας μας βέβαια μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τα κίνητρα αυτών των ενεργειών δεδομένου ότι τόσο ο εμπορικός κόσμος του Μεσολογγίου όσο και του Νομού μας τυγχάνει της ιδιαίτερης προσοχής και συνεργασίας όχι μόνο από την Επιτροπή Εμπορίου, αλλά και από το σύνολο των υπηρεσιών της Νομαρχίας.
Επομένως τα όσα διαλαμβάνονται στην εν λόγω επιστολή καθώς επίσης και οι απειλές περί παρέμβασης του κου εισαγγελέα όχι μόνο είναι ανυπόστατα και ψευδή, αλλά πρωτίστως μας δημιουργούν και μια σειρά άλλων ερωτημάτων τα οποία προς το παρών επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε.
Θέλω να πιστεύω ότι ο εμπορικός κόσμος του Μεσολογγίου αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Μεσολογγίου τα οποία δεν ερωτήθηκαν και ως εκ τούτου δεν συναίνεσαν σε αυτές τις μεθοδεύσεις, αντιλαμβάνονται την ουσία του θέματος και όχι στα επικοινωνιακά τεχνάσματα των συντακτών της επιστολής.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ
(Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.)
Στοά Τσιριγώτη & Κάνιγγος (Α΄όροφος)
Ιωάννινα -Τ.Κ. 45444
Τηλ. & Φαξ 2651-0 -64990
Ιωάννινα: 31-7-2009
Aριθμ.Πρωτ. 370

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Με έγγραφό του – που απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. και τους Προέδρους των Ομοσπονδιών – το Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε., στις 28/7/2009, ζήτησε προτάσεις, θέσεις, παρατηρήσεις, σκέψεις κ.α. για το θέμα του υπαίθριου εμπορίου, μέχρι τις 30/7/2009 και ώρα 14:00.
Α/ Πριν από όλα, πρέπει εισαγωγικά να αποσαφηνιστούν ορισμένα πράγματα:
• Δεν γνωρίζουμε τι ισχύει στις άλλες Ομοσπονδίες ή και Συλλόγους αλλά στην Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. δεν υφίσταται Προεδρείο, υπό την έννοια του οργάνου με αρμοδιότητες, πολύ δε περισσότερο, δεν υπάρχει εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο - ο οποίος απλώς είναι συντονιστής και εκφραστής των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των ολομελειών του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα οι απόψεις που παρακάτω θα εκτεθούν αποτελούν θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
• Αποτελεί πρόκληση και υποκρισία, να ζητά το προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε. προτάσεις για ένα κορυφαίο, διαχρονικό, πρόβλημα, όταν αδιαφορεί σε παρεμβάσεις και καταγγελίες συνδικαλιστικών οργάνων, εδώ και χρόνια, όπως και στις θέσεις που προβάλουν. Όταν, μόλις στις 27/7/2009, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, απέφυγε την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του συγκεκριμένου θέματος, απέκλεισε την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., διέκοψε τη συνεδρίαση και έκλεισε βοναπαρτικά την καταγραφή των πρακτικών.
Β/ Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα:
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων ΒορειοΔυτικής Ελλάδας και Νήσων διαπιστώνει ότι:
1. Η συγκεχυμένη κατάσταση που επικρατεί κι όχι μόνο στους κανόνες που διέπουν το υπαίθριο εμπόριο και η αποσπασματική αντιμετώπισή του από το υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι προϊόν λαθεμένων εκτιμήσεων κι έλλειψη γνώσης της πραγματικότητας, αλλά αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής επιλογής.
2. Η έλλειψη συγκεκριμένων θέσεων για τη δημιουργία ενός πάγιου πλαισίου διεκδικήσεων από την πλευρά της Ε.Σ.Ε.Ε. και οι ατέρμονες διάλογοι με την ηγεσία του υπουργείου υπονομεύουν, σταθερά, τα συμφέροντα των εμπόρων της χώρας κι οδηγούν σε πρωτοφανή εξάπλωση κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου και στη σταδιακή γιγάντωση και νομιμοποίηση κάθε παράνομης εμπορικής δραστηριότητας.
3. Το υπαίθριο εμπόριο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σταθερή εμπορική εργασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ούτε σαν διέξοδος από την ανεργία, πόσο μάλλον σαν πεδίο μικροπολιτικής των κυβερνήσεων. Για τους ανθρώπους αυτούς, είναι ευθύνη της κοινωνικής κρατικής πολιτικής, η ανακούφισή τους κι όχι ο εμπαιγμός τους με τέτοιου είδους «χρυσοτυλιγμένες καραμέλες».
4. Πρέπει να κατατεθούν προτάσεις με γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις και παραβλέποντας το πλήθος των τροπολογιών που κατά καιρούς μικροκομματικά επιστρατεύονται για να ανατρέψουν προηγούμενους, ασαφείς νόμους διευρύνοντας βεβαίως την ασάφεια.
5. Η γνωστοποίηση των θέσεων της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. για το υπαίθριο εμπόριο γίνεται δημόσια, προς τους Εμπορικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και κάθε αρμόδιο ή ενδιαφερόμενο λόγω του ό,τι δεν έχει – η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. - καμία εμπιστοσύνη στο Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε., ασφαλώς και για την επικείμενη συνάντησή του με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις μας για το υπαίθριο εμπόριο:
Λαϊκές αγορές:
• Να επιτρέπεται η πώληση πρωτογενών αγαθών, γης και θάλασσας, αποκλειστικά και μόνο από παραγωγούς. Κατάργηση του δικαιώματος απόκτησης αδειών από τις υπόλοιπες κατηγορίες που προβλέπεται ( ανέργους, πολύτεκνους, παλιννοστούντες κλπ. ) κι ειδικότερα, κατάργηση κάθε επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Οι χορηγούμενες άδειες στους παραγωγούς να αφορούν μόνο τον οικείο νομό. Απαγόρευση πώλησης λοιπών αγαθών.
Πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο:
• Να επιτρέπεται η πώληση πρωτογενών αγαθών από τους παραγωγούς, σε σημεία που βρίσκονται έξω από τα όρια των πόλεων και σε χωριά, όπου δεν υπάρχει στεγασμένο εμπόριο των αντίστοιχων ειδών.
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο:
• Κατάργηση κάθε σχετικής διάταξης. Το στάσιμο εμπόριο να μετατραπεί σε στεγασμένο.
Εμποροπανηγύρεις – παζάρια:
• Ως αναχρονιστικός θεσμός, πρέπει να καταργηθεί. Ο τρόπος που, κατά βάση διοργανώνονται εμπίπτει στις διατάξεις περί παραεμπορίου. Συνέχιση των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων (όσες λειτουργούν επί τριακονταετία, αδιάλειπτα) μια φορά το χρόνο, διάρκειας 2 ημερών και απαγόρευση τέλεσης όλων των υπολοίπων. Κατάργηση των χριστουγεννιάτικων, πασχαλινών και κάθε είδους, κυριακάτικων αγορών. Το στεγασμένο εμπόριο υπερκαλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών.
Υπεύθυνη αρχή τήρησης της τάξης, σε ό,τι αφορά στο υπαίθριο εμπόριο, να είναι η Αστυνομία, η οποία να παρεμβαίνει, ακόμη και με απλή καταγγελία του όποιου ενδιαφερόμενου φορέα.
Οι Δήμοι να απαλλαχθούν, αφού η εμπειρία απέδειξε πως η ανάμιξή τους πολλαπλασίασε τα προβλήματα στην τήρηση των έστω κι ασαφών διαταγμάτων, ενώ η ατιμωρησία που ουσιαστικά προβλέπεται στις παραβάσεις καθήκοντος, στις οποίες υποπίπτουν, αύξησε δραματικά τα περιστατικά εξόφθαλμων παρανομιών.
Εκτός κι αν υπάρξει διάταξη που, ρητά, ποινικοποιήσει τις παραβάσεις σε θέματα υπαίθριου εμπορίου, για όσους παρανομούν ή δεν φροντίζουν για την εφαρμογή του νόμου.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.

Υ.Γ. Ο τζίρος στην Ελλάδα, από το παραεμπόριο, χωρίς να υπολογίζεται η πορνεία, η εμπορεία ναρκωτικών και όπλων, ανέρχεται σε πολλά δις €. Αυτά τα χρήματα τα έχει απόλυτη ανάγκη το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο των μικρών και αυτοαπασχολούμενων.

Καθαρισμός του φαραγγιού της Κλεισούρας

Με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου ξεκινά αύριο (1 Αυγούστου 2009) με συνεργεία (μηχανήματα και εργάτες) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ο καθαρισμός του φαραγγιού της Κλεισούρας από τα αστικά στερεά απορρίμματα, ενώ θα γίνει και αποψίλωση των χόρτων.
Είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία αποτελεί απάντηση και ενέργεια στην προκλητική αδιαφορία του ΥΠΕΧΩΔΕ και των αποκεντρωμένων του υπηρεσιών, όχι μόνο στον μη καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου αλλά και δράση απέναντι στην αδράνεια της μη συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου του νομού.
«Έδωσα εντολή και φέτος να καθαριστεί το φαράγγι της Κλεισούρας η κατάσταση του οποίου, εκτός των άλλων, εγκυμονεί κινδύνους για την πρόκληση πυρκαγιάς με απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Κάνουμε το καθήκον μας ώστε να προστατεύσουμε την μοναδική και πανέμορφη αυτή περιοχή, την οποία έχουν αποπειραθεί πολλές φορές με εμπρηστικές ενέργειες να την κάψουν.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να παρακαλέσω για μια ακόμη φορά όλους σε όσους στο παρελθόν είχα απευθύνει πρόταση με επιστολή μου, να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας ώστε να μπορέσουμε να απαλλάξουμε την εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων από την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, από πλευράς καθαριότητας και αισθητικής, μιας και οι αρμόδιοι γι’ αυτό το καταταλαιπωρημένο εθνικό δίκτυο του νομού αδιαφορούν», είπε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται, από συνεργείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας οι εργασίες διαγράμμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού, με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η διαγράμμιση στο μεγαλύτερο τμήμα του τεράστιου επαρχιακού οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Ένα ταξίδι μέσα από μια επιλογή διηγημάτων από τα «Χρωματιστά Βιβλία» του Σ. Μυριβήλη.

«ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Χθες Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 21.30 μ.μ στο Κηποθέατρο του Πάρκου Αγρινίου, έγινε η προγραμματισμένη πρεμιέρα της παράστασης «Χρωματιστά Βιβλία» του Στρατή Μυριβήλη σε σκηνοθεσία του Στρατή Πανούριου.
Είναι μια παράσταση, που σου αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η «ατμόσφαιρα» που επικρατεί σε όλο το έργο, σε ταξιδεύει στο χώρο και στον χρόνο. Νιώθεις την χώρα του παραμυθιού να ξεδιπλώνεται μπροστά σου, με ένα τρόπο μυσταγωγικό και πολύ ρεαλιστικό ταυτόχρονα. Ο θεατής παρασύρεται σε μια «έκσταση» ποικίλων εικόνων και ήχων που εναλλάσσονται με ένα μοναδικό τρόπο. Οι ηθοποιοί έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και από το αποτέλεσμα φανερώθηκε το μοναδικό ταλέντο του καθενός. Έκδηλη ήταν η πίστη και η αγάπη των ηθοποιών ως προς το συγκεκριμένο έργο. Είναι και αυτό κάτι που φάνηκε στην ερμηνεία τους. Όσον αφόρα το μουσικό μέρος του έργου, μόνο φαντασμαγορικό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Έδενε αρμονικά με το ευρύτερο μέρος της παράστασης και πρόσθετε μουσικές « πινελιές» που αποκάλυπταν και συνέβαλαν στην τελειότητα αυτού του έργου.
Οι Συντελεστές της Παράστασης:
Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος
Μουσική Επιμέλεια - Παραδοσιακά μουσικά όργανα επί σκηνής: Γιάννης Ψειμάδας, Λήδα Ξυδιά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ναταλία Στυλιανού, Νίκος Γκεσούλης, Στρατής Πανούριος!
Θέλω να αναφερθώ λίγο στο νησί της Λέσβου, την ιδιαίτερη πατρίδα του Στρατή Μυριβήλη, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις κυριότερες «κοιτίδες» του ελληνικού πολιτισμού. Ένα νησί με ιστορία και γνήσια παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα, που ανέδειξε πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων γενικότερα.
Ρωτήσαμε τον σκηνοθέτη κ. Βασίλειο Νικολαΐδη καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ το εξής: Πείτε μας δυο λόγια για την διοργάνωση του συγκεκριμένου έργου;
-ΑΠ. Είναι μια παράσταση που έγινε ειδικά για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Έκανε την προπρεμιέρα του στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Είναι ένα θέαμα φτιαγμένο στα διηγήματα του Στρατή Μυριβήλη. Είναι πέντε ηθοποιοί επί σκηνής (δύο μουσικοί και τρείς ηθοποιοί).
Η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι του Στρατή Πανούριου. Είναι ένα θέαμα που προορίζεται για λαϊκό κοινό με πολύ μουσική και ο προορισμός είναι να παιχτεί σε πολλά μέρη της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι προσφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ προς το νομό της Αιτωλοακαρνανίας.
Κατόπιν ρωτήσαμε τον κ. Στρατή Πανούριο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή: «θέλουμε δύο λόγια συνοπτικά για την υπόθεση του έργου;»
-ΑΠ. Είναι ένα ταξίδι μέσα από μια επιλογή διηγημάτων από τα «Χρωματιστά Βιβλία» του Μυριβήλη.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΝΤΙΦΗΣ

Περιοδεία του Κ.Κ.Ε.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, την Παρασκευή 31 Ιουλίου

Θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στο Ευηνοχώρι, στις 17:00

Θα μιλήσει στη Ναύπακτο στην Παραλία Γριμπόβου στις 21:00, για τις πολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις του ΚΚΕ

Όχι στην ιδιωτικοποίηση «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.»

Όχι στην ιδιωτικοποίηση ναι στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», είπε χθες (Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009) η συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στις διαδικασίες άμεσης ανάκλησης της απόφασης που έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων στις 9 Ιουλίου 2009, βάση της οποίας επιχειρείται η πώληση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί από τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και από τη Διοίκηση της εταιρίας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», να προχωρήσουν στη σύνταξη και στην υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου με στόχο την αύξηση της παραγωγής διασφαλίζοντας παράλληλα την παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτελεί όχι μόνο η διασφάλιση των υφισταμένων θέσεων εργασίας στην επιχείρηση αλλά και η αύξηση του αριθμού αυτών, όπως επίσης και η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρίας και με τη συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο μετοχικό σχήμα της εταιρίας.
Οποιαδήποτε εμμονή της Κυβέρνησης στην προαναφερόμενη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής η οποία δρομολογεί το ξεπούλημα ενός μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και ενός σημαντικού οικονομικού, πολιτισμικού και φυσικού πόρου του Νομού, αφ’ ενός θα αποτελεί προσβολή της παρούσας απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αφ’ ετέρου θα το βρει κατηγορηματικά αντίθετο και έτοιμο για περαιτέρω ενέργειες.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ;

Η Σαράνταινα είναι μνημείο της Φύσης!

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε αιολικό πάρκο στην Ακρόπολη;
Ας μην βιαστούμε να απαντήσουμε αρνητικά!
Στο βωμό του Κέρδους όλα είναι πιθανά!
Η εταιρεία TERNA Ενεργειακή ετοιμάζεται να καταστρέψει ένα από τα τελευταία Μνημεία της Ελληνικής Φύσης. Ας μην ξεχνάμε πως ότι είναι το Βάι για τον φοίνικα, είναι η οροσειρά της Σαράνταινας για την Οξυά. Εδώ βρίσκεται ένα μοναδικό παρθένο δάσος οξυάς, που αποτελεί και το νοτιότερο όριο εξάπλωσής της στην Ευρώπη. Επιπλέον στην περιοχή εντοπίζονται σπάνια ενδημικά είδη όπως Centaurea princeps ενδημικό αποκλειστικά στην περιοχή (!), Thymus hartvigii subsp. macrocalyx, Medicago medicaginoides που αναφέρονται στα διάφορα Red data books, όπως π.χ το Medicago medicaginoides που απ’ όλη την Ελλάδα μόνο σ’ αυτή την περιοχή εμφανίζεται (είδος κυρίως της Ασίας) και εδώ είναι το ανατολικότερο όριο εξάπλωσής του. Η Σαράνταινα αποτελεί εξάλου και τον νοτιότερο στην Βαλκανική Βιοτόπο για τις καφέ αρκούδες. Εδώ επίσης συναντάμε σπάνια είδη της Ελληνικής Πανίδας όπως τον Λύκο, το Ζαρκάδι,το Αγριοκάτσικο και μέχρι την δεκαετία του '9ο και τον σπανιότατο Λύγκα. Η ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον Ασπροπάρη, τον Γύπα, τον Χρυσαετό και την Μαυροτσικλιτάρα. Αποτελεί δηλ. περιοχή φυσικού αποθέματος προς διατήρηση και προστασία και προκαλεί όχι μόνο έκπληξη αλλά και πολλά ερωτηματικά το γιατί δεν εντάχθηκε στο δίκτυο "Natura 2000."
Πριν προλάβουν λοιπόν να εγκαταστήσουν Αιολικά Πάρκα και στα Μνημεία της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς - γιατί είναι ικανοί και για κάτι τέτοιο... και να δούμε και δίπλα στον Παρθενώνα Ανεμογεννήτριες... ας αντιδράσουμε άμεσα και ας απαιτήσουμε:
ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ "ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑΣ-ΚΡΑΒΑΡΩΝ"

www.konstantinosdavanelos.blogspot.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΑ «31.000 ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣTΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατέθεσε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αιτ/νίας Σ.Γιαννακά σχετικά με τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τις καταγγελίες που έγιναν κατά της εταιρίας καθαρισμού ISS FACILITY SERVICES A.E που έχει αναλάβει την καθαριότητα στο Γ.Ν. Αγρινίου. Στην ερώτηση της η Βουλευτής μεταξύ άλλων ανέφερε πως «οι εργαζόμενοι έλαβαν αποδείξεις ότι τους καταβλήθηκαν 900 ή 800 ευρώ, ενώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς γίνονταν καταθέσεις ποσών που δεν ξεπερνούσαν τα 250 με 300 ευρώ».Σε απάντηση ,στην ερώτηση της κ. Γιαννακά, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρει ότι « διαβίβασε αντίγραφο της ετήσιας υπογραφείσας σύμβασης προς την Διοίκηση του Ι.Κ.Α., προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. Επιπρόσθετα, στην σχετική διακήρυξη όσο και στην υπογραφείσα σύμβαση έχει προβλεφθεί ρήτρα σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εργατικής Νομοθεσίας, των οποίων η παράβαση μπορεί μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, να επιφέρει και την έκπτωση του αναδόχου».
Ενώ το Υπουργείο Απασχόλησης στην απάντηση του στη Βουλευτή αναφέρει πως επέβαλε πρόστιμο στη συγκεκριμένη εταιρεία (μόνο μέσα στο 2009) 31.000 ευρώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις θα επιβληθούν τα νόμιμα. Επίσης στην απάντηση αναφέρεται πως «στις 5-5-09 κατά την διάρκεια της συζήτησης της εν λόγω διαφοράς, η εταιρεία ISS FACILITY SERVICES A.E αρνήθηκε να συζητήσει τα καταγγελλόμενα με το αιτιολογικό της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για όλα τα εργατικά θέματα από τις εν λόγω εργαζόμενες και αγωγής τους για πλαστογραφία. Η ημερομηνία συζήτησης της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων είχε προσδιορισθεί από τα Δικαστήρια για τις 22-06-09 ,αλλά αναβλήθηκε για τον μήνα Οκτώβριο 2009.Η Κοινωνική Επιθεώρηση Αγρινίου δεν προέβει σε καμία ενέργεια γιατί οι ίδιες οι εργαζόμενες έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια.»Τέλος σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου μετά από αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγρινίου απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο, σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που διαπίστωσε με τους ελέγχους της εν λόγω εταιρείας και τις επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις για ενημέρωση.
Σχολιάζοντας την απάντηση των Υπουργείων η βουλευτής Σοφία Γιαννακά επισήμανε «οι καταγγελίες των εργαζομένων είναι βαρύτατες και ουσιαστικά αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τον εργασιακό μεσαίωνα στον οποίο υποβάλλονται(με την ανοχή της Κυβέρνησης) πολλές εργαζόμενες γυναίκες αναζητώντας ένα μεροκάματο. Οφείλω να ομολογήσω πως οι αρμόδιες υπηρεσίες λειτούργησαν τα νόμιμα ,σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης ,όμως είναι απορίας άξιον ενώ είχαν επιβληθεί κατ’επανάληψη πρόστιμα στη συγκεκριμένη εταιρεία για ποιο λόγο δεν επήλθε η έκπτωση του αναδόχου, αν λάβουμε μάλιστα υπ’ όψιν την απάντηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρει ότι «στην σχετική διακήρυξη όσο και στην υπογραφείσα σύμβαση έχει προβλεφθεί ρήτρα σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εργατικής Νομοθεσίας, των οποίων η παράβαση μπορεί μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, να επιφέρει και την έκπτωση του αναδόχου».
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤ3

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤ3
(30 και 31 Ιουλίου 2009 ώρα 6.10 το απόγευμα)

Αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου και μεθαύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009, η τηλεόραση ΕΤ3 στα πλαίσια της εκπομπής ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ θα προβάλει νέο αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Το νέο αφιέρωμα είναι συνέχεια αυτού που προβλήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου του 2009.
Η εκπομπή θα προβληθεί ώρα 6.10 το απόγευμα

ΑΘΗΝΑ 29-07-09

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

Για μία ακόμη φορά οι Πολιτικοί Προϊστάμενοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας με μία πολυσέλιδη ανακοίνωση προσπαθούν να καλύψουν την αδυναμία τους και την ανικανότητά τους να επιλύουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη σχολική στέγη.
Αντί λοιπόν να αναλώνονται σε άνευ ουσίας ανακοινώσεις, καλό θα ήταν να απαντήσουν στους Γονείς, τους Μαθητές, τους Εκπαιδευτικούς και τους πολίτες της Ναυπάκτου :
1. Πότε σκοπεύουν να αγοράσουν το οικόπεδο για το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το 2005, ύψους 700.000ευρώ για να χτιστεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολείο;
2. Τι ενέργειες έχουν κάνει για να μην απενταχθεί το 3ο Δημοτικό Σχολείο από τις ΣΔΙΤ, με δική τους αποκλειστική αρμοδιότητα, λόγω της πολιτικής τους ανεπάρκειας;
3. Ας απαντήσουν στους Γονείς, τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς πώς θα εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου, τη νέα σχολική περίοδο;
4. Ας απαντήσουν στους Γονείς, τους Μαθητές, τους Εκπαιδευτικούς και τους Πολίτες της Ναυπάκτου πόσα σχολεία έχουν κατασκευάσει επί της δικής τους θητείας στη Ναύπακτο;

Ας καταλάβουν επιτέλους ότι η Παιδεία δεν αποτελεί πεδίο άσκησης των οποιωνδήποτε πολιτικών και μικροκομματικών φιλοδοξιών τους, γιατί οι πολίτες της Ναυπάκτου χρειάζονται απτά αποτελέσματα στο τεράστιο πρόβλημα της σχολικής στέγης και όχι στείρες ανακοινώσεις.
Τους αφήνουμε στην κρίση των Ναυπακτίων και Αιτωλοκαρνάνων πολιτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

«Δεν έχει πλέον σταματημό ο πολιτικός κατήφορος του Δημάρχου Ναυπάκτου ο οποίος για ένα ακόμη κρίσιμο θέμα της πόλης, αυτό της στέγασης του 3ου Δημοτικού Σχολείου επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια από τους πολίτες και να επιρρίψει τις απόλυτες ευθύνες του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Το θέμα της στέγασης του 3ου Δ/Σ Ναυπάκτου γίνεται ξανά αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης από τον Δήμαρχο Ναυπάκτου, σε βάρος της κοινωνίας, των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων.

Είναι αδιανόητο να επιρρίπτονται ευθύνες στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απ’ οποιονδήποτε, ότι δηλαδή: «η Νομαρχία ολιγώρησε και η κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου απ’ το πρόγραμμα ΣΔΙΤ δεν θα είναι πλέον δυνατή».

Για την αποκατάσταση της ορθότητας της ενημέρωσης του πολίτη επισημαίνω τα παρακάτω:

Το έργο της κατασκευής του 3ου Δ/Σ Ναυπάκτου με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και με συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Σε γνώση των Αρμοδίων του Δήμου Ναυπάκτου ήταν ότι προαπαιτούμενο της εντάξεως στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ είναι η ύπαρξη οικοπέδου το οποίο θα παραχωρούνταν (δωρεάν) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για χρήση 50 χρόνια και ότι εντός 10ετίας ο ΟΣΚ μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ θα κατασκεύαζε το σχολείο.

Προς τούτο ο Δήμος Ναυπάκτου υπέδειξε οικόπεδο στην περιοχή Λεπτοκαρύτικα για το οποίο υπέβαλε φάκελο τροποποίησης Σχεδίου Πόλης Ναυπάκτου στο ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου χαρακτηρισθεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως κοινωφελής χώρος για εγκατάσταση Σχολείου.

Η Ν.Α δέσμευσε τα ανάλογα χρήματα από την τακτική της χρηματοδότηση και έλαβε απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την εξαγορά του.

Όμως η συγκεκριμένη τροποποίηση για τρίτο κατά σειρά χρόνο δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του Δήμου Ναυπάκτου.

Στη συνέχεια και παρά τις έγγραφες προσκλήσεις της Νομαρχίας προς τον Δήμο Ναυπάκτου να παραστεί σε συσκέψεις με αντικείμενο την κατασκευή του 3ου Δ/Σ Ναυπάκτου μέσω ΣΔΙΤ ουδέποτε παρέστη ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του.

Το ίδιο συνέβη και κατά την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίου υπό τον Πρόεδρό του κ. Θύμιο Αλεξανδρή κατά την οποία έλαβε χώρα ευρεία σύσκεψη για θέματα ΣΔΙΤ.

Αντί όλων των παραπάνω υπεδείχθησαν από τον Δήμο αλληλοδιαδόχως δύο νέα οικόπεδα για την εγκατάσταση του 3ου Δ/Σ., ένα οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 368 του Σχεδίου Πόλης Ναυπάκτου με χαρακτηρισμένη χρήση για εγκατάσταση σχολείου και ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου ευρισκόμενο Ανατολικά των εκβολών του χειμάρρου Σκα.

Για τα δύο αυτά οικόπεδα οι Υπηρεσίες της Νομαρχίας ενήργησαν άμεσα.

Για το μεν πρώτο έκαναν πλήρη φάκελο πράξεως αναλογισμού και φάκελο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το δε δεύτερο υπέβαλαν αίτημα καταλληλότητος στην επιτροπή καταλληλότητος.

Οι υπηρεσίες του οικείου Δήμου σε καμιά φάση των ενεργειών της Ν.Α. για απόκτηση οικοπέδου δεν ενήργησαν ως όφειλαν με προετοιμασία φακέλων και έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης ή σύνταξη τοπικού ρυμοτομικού όπου αυτό απαιτούνταν.

Τις τελευταίες ημέρες ο Δήμος Ναυπάκτου δημοσιοποίησε σε δελτίο τύπου την άποψη ότι το 3ο Δ/Σ Ναυπάκτου πρέπει να απενταχθεί απ’ το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. χωρίς και πάλι να δίδεται λύση στο μείζον θέμα της απόκτησης οικοπέδου.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες των οργάνων του Δήμου, αν δεν προέρχονται από άγνοια, κρύβουν μικροπολιτική σκοπιμότητα και διάθεση αντιπαράθεσης με αντικείμενο μάλιστα το λεπτό ζήτημα της στέγασης μαθητών.

Ζήτημα το οποίο δεν ενδείκνυται για τέτοιες συμπεριφορές και δεν θα τους ακολουθήσουμε.

Αν πράγματι ο Δήμος Ναυπάκτου επιθυμεί την ένταξη της κατασκευής του 3ου Δ/Σ στο Ε.Σ.Π.Α. να λάβει ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να επιταχύνει τις απαραίτητες ενέργειες μέσω των υπηρεσιών του ώστε να τακτοποιηθεί πολεοδομικώς (αν αυτό απαιτείται) το καταλληλότερο οικόπεδο και η Ν.Α θα αγοράσει αμέσως το συγκεκριμένο ακίνητο.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αγρινίου με τον ίδιο τρόπο υπέδειξε και χαρακτήρισε δύο οικόπεδα εκ των οποίων το ένα αγοράσθηκε ήδη από τη Ν.Α στο οποίο εγκαθίσταται το 7ο Δ/Σ Αγρινίου, το άλλο αγοράζεται άμεσα (στην αντικειμενική του αξία) με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και προορίζεται για την εγκατάσταση το 19ου Δ/Σ Αγρινίου.

Η Νομαρχιακή Αρχή για το θέμα της Σχολικής στέγης υπέδειξε και επιδεικνύει τεράστια ευαισθησία.

Το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει.

Οι φορείς της πόλης της Ναυπάκτου πρέπει να δείξουν έμπρακτα ανάλογη ευαισθησία.

Η ταλαιπωρία μαθητών-Δασκάλων και γονέων του 3ου Δ/Σ πρέπει να τελειώσει ΤΩΡΑ .

Είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε».

Οι απόψεις και οι ενέργειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά και η προκλητική (σκόπιμη;) αδιαφορία του Δήμου Ναυπάκτου για το θέμα ήταν γνωστές από τις 9 Απριλίου 2009 όταν με αφορμή τις κινητοποιήσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου είχε εκδοθεί ανακοίνωση που έλεγε τα εξής:

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνονται τα εξής:

Η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας στα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας από τις πρώτους μήνες της ανάληψης των καθηκόντων της δέσμευσε ποσό 700.000€ από τον προϋπολογισμό της προκειμένου να αγορασθεί το υποδειχθέν από το Δήμο Ναυπάκτου οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαζόταν το σχολείο.

Ο Δήμος Ναυπάκτου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του είχε αναλάβει την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή Λεπτοκαρύτικα όπου βρίσκεται και το συγκεκριμένο οικόπεδο.

Ελείφθη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου προκειμένου ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας να υπογράψει τα απαραίτητα συμβόλαια αγοράς ώστε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου.

Δυστυχώς η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή αυτή, με ευθύνη του Δήμου ουδέποτε ολοκληρώθηκε.

Στη συνέχεια η Νομαρχία εστράφει σε άλλο οικόπεδο δεσμευμένο για ανέγερση σχολείου προκειμένου να το αποκτήσει και να το εισφέρει για την κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου.

Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. (οικοδομικό τετράγωνο) 368 και έχει επιφάνεια 4.765 m2 περίπου.

Η Νομαρχία, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση αγοράς του οικοπέδου, αφού ο Δήμος Ναυπάκτου ο οποίος είχε και έχει την υποχρέωση να συντάξει την απαραίτητη πράξη αναλογισμού δεν ενήργησε ποτέ, ανέλαβε με ίδιες δαπάνες να συντάξει κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά διαγράμματα ώστε να απαλλοτριωθούν οι υπάρχουσες ιδιοκτησίες εντός του οικοδομικού τετραγώνου 368.

Παράλληλα η Νομαρχία συνέταξε πράξη αναλογισμού της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει το Ο.Τ. 368 προκειμένου να δημιουργηθούν οι δρόμοι που προβλέπει το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην περιοχή αυτή.

Ακόμη, για κάθε ενδεχόμενο, εξετάζεται εναλλακτική λύση αγοράς οικοπέδου επιφάνειας 7.000 m2 περίπου το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.

Για το οικόπεδο αυτό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας συνέταξε τον Νοέμβριο του 2008 και απέστειλε φάκελο προς την επιτροπή καταλληλότητος στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ο.Σ.Κ. και της εκπαίδευσης ζητώντας το πόρισμά της ως προς την καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου.

Το πόρισμα της επιτροπής ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί στην Νομαρχία.

Από τα παραπάνω στοιχεία που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για το συγκεκριμένο σχολείο έπραξε και πράττει ό,τι είναι δυνατόν, για την απόκτηση του οικοπέδου.

Δεσμεύοντας στο ταμείο της 700.000€ από τις αρχές του 2007 μέχρι και σήμερα και κινητοποιώντας τις υπηρεσίες της αλλά και συμβούλους μηχανικούς για το σκοπό αυτό.

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες της Νομαρχίας που αφορούσαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου αναλύθηκαν και έγιναν με σαφήνεια γνωστές στους άμεσα ενδιαφερόμενους (δασκάλους, γονείς) καθώς και στους φορείς της πόλης κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε (πριν πολλούς μήνες) στο Δημαρχείο Ναυπάκτου παρουσία του υπεύθυνου αντινομάρχη κ. Χρήστου Πετρόπουλου, εκπροσώπων της δημοτικής αρχής Ναυπάκτου και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου

Ο Δήμος Ναυπάκτου δεν ανέλαβε καμία υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του, στη φάση σύνταξης του φακέλου της πράξεως αναλογισμού.

Ταυτόχρονα αδιαφόρησε να προωθήσει το φάκελο τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή Λεπτοκαρύτικα (που είναι αποκλειστική του αρμοδιότητα) με αποτέλεσμα να φέρει ακέραια την ευθύνη για την μη έναρξη των διαδικασιών ανέγερσης του νέου κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

«Η Ανάπτυξη στο επίκεντρο της πολιτικής μας»

Δημοσιοποιήθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για το ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου- «Η Ανάπτυξη στο επίκεντρο της πολιτικής μας» τόνισε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου σε συνέντευξη Τύπου.

Στους όρους του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, αλλά και στις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργούνται από την αξιοποίησή του , αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο της πόλης.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι «Μετατρέπουμε την εσωστρέφεια του παρελθόντος σε όραμα και πρόκληση για το μέλλον.Mε διαφάνεια και νομιμότητα προχωράμε στην αξιοποίηση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του Δήμου μας, με γνώμονα την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών του τόπου μας».
Ο Δήμαρχος σημείωσε πως «Ο Δήμος Ναυπάκτου με συντονισμένη δράση, μετά και τη Δημόσια Διαβούλευση με τους φορείς, τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους πολίτες, αλλά και μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωρά στη δημοσιοποίηση των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου στο παραλιακό μέτωπο του αστικού ιστού της πόλης».


Αναφερόμενος στους όρους του Διαγωνισμού σημείωσε ότι δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε επιχειρηματίες και επενδυτικά σχήματα, χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα να μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες, αφού συγκεντρωθούν ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2009 να προχωρήσει η φάση αξιολόγησης, που αφορά το τεχνικό σκέλος των προτάσεων και εν συνεχεία η επόμενη, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των οικονομικών όρων των κατατεθειμένων προτάσεων.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος «Προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη του τόπου μας. Με συνέπεια και διαφανείς διαδικασίες δημιουργούμε το πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή».

Για μία ακόμη φορά ανέφερε τα οφέλη από την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ, όπως :
• Γίνεται απόλυτα σεβαστή η βούληση του δωρητή
• Εξασφαλίζονται σημαντικά έσοδα για το Δήμο Ναυπάκτου
• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
• Αξιοποιείται ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τη Ναύπακτο
• Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Συνεδριακού Τουρισμού
• Εξασφαλίζονται κοινόχρηστοι χώροι για κάθε είδους πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες
• Παρέχεται η δυνατότητα στους κατοίκους της Ναυπάκτου να χαρούν το στολίδι της πόλης σε μία από τις δύο όμορφες παραλίες της
• Αλλάζει η όψη του παραλιακού μετώπου του Γριμπόβου.

Σ. Σ : Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του ΞΕΝΙΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλαμβάνουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπάκτου στη διεύθυνση : www.nafpaktos.gr

"Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων"

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους παραγωγούς του Νομού ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων" που εντάσσεται στον Άξονα 1 "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".
Το Μέτρο, αφορά στη στήριξη παραγωγών που θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεών τους στα συστήματα Βιολογικής Παραγωγής, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3).
Σκοπός αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων μέσα από την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς τις διαδικασίες παραγωγής τροφίμων καθώς και η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών με την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά.
Επιλέξιμοι κλάδοι παραγωγής
Ο Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, ανά σύστημα ποιότητας είναι ο ακόλουθος:
α) Βιολογική Παραγωγή:
- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
- δημητριακά
- Βρώσιμα όσπρια
- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
- Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή
κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών
- Έλαια- λίπη
- Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά
- Οίνος, όξος
- Προϊόντα γαλακτοκομίας
- Παρασκευάσματα κρεάτων
- Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα
β) AGRO 2
- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
- Δημητριακά
- Βρώσιμα όσπρια
- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
- Ζαχαρότευτλα
γ) AGRO 3
Μόνο χοίρειο κρέας
Στα πλαίσια του προγράμματος δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά.
Το μέγιστο ετήσιο επιχορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ επί πέντε χρόνια.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που θα εντάξουν στις εκμεταλλεύσεις τους στα παραπάνω συστήματα ποιότητας του ΟΠΕΓΕΠ, υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) και ελάχιστη απαιτούμενη εργασία/εκμετάλλευση 0,5 (ΜΑΕ) για μεμονωμένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ για δικαιούχους – μέλη ομάδων παραγωγών. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του ΕΠΑΑ 2000-2006 των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.metro132.gr και θα οριστικοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με ταυτόχρονη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 22 Ιουλίου 2009. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009 για την ηλεκτρονική υποβολή και η Παρασκευή 21 Αυγούστου για την κατάθεση των εκτυπωμένων αιτήσεων και των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, και www.syntonismos-ypaat.gr, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζοντίων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α Αιτωλ/νίας.

«Χρωματιστά Βιβλία» Στρατή Μυριβήλη

Καλοκαίρι 2009

Συμπαραγωγή : ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου - Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΚΟΧΥΛΙ

Στρατή Μυριβήλη

Χρωματιστά Βιβλία

Μια παράσταση εμπνευσμένη από τα «Χρωματιστά Βιβλία» του Στρατή Μυριβήλη σε σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου παρουσιάζεται με τον ίδιο τίτλο στις 29, 30 και 31 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου για να περιοδεύσει στη συνέχεια στην Αιτωλοακαρνανία Η παράσταση είναι παραγωγή του Δη.Πε.Θε. της πόλης και του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Κοχύλι και υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του Ιδρύματος Παπαστράτου.

Ήρωες όπως «Οι Κάλπηδες» από το Κόκκινο Βιβλίο, «Η Αστρούλα» από το Γαλάζιο Βιβλίο, «Ο Γέρος» από το Πράσινο Βιβλίο, «Το Πρώτο Αμάρτημα» από το Βυσσινί Βιβλίο ζωντανεύουν με τη βοήθεια ηθοποιών και μουσικών και μαζί με θεατρικά στοιχεία σμιλευμένα με μουσικές επιλογές και τραγούδια από την Ελληνική Μουσική Παράδοση, μας ταξιδεύουν πίσω σε Ιστορίες και μνήμες χαραγμένες ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Η φωνή της γιαγιάς, του παππού ή των γονιών μας, τότε που μας έλεγαν ιστορίες για βασιλόπουλα και βασιλοπούλες, για δράκους και παλικάρια που παλεύουν με τα στοιχειά της ζωής. Ιστορίες μέσα από παλιά τριμμένα βιβλία ή ιστορίες που είχαν ακούσει απ΄ τους προγόνους τους ή που οι ίδιοι τις σκάρωναν απ΄ την ανεξάντλητη θάλασσα της φαντασίας τους. Πολλοί από κείνους τους ανθρώπους είναι ακόμα εδώ κοντά μας, άλλοι πάλι ταξίδεψαν γι΄ αλλού, κατοικώντας τη μακρινή και ανεξερεύνητη χώρα που συναντά κανείς στο τέλος της ζωής του. Όμως η «Μνήμη της Φωνής» τους, θα μας συντροφεύει πάντα, στο καταφύγιο των παιδικών μας χρόνων.

Ο Στρατής Μυριβήλης, είναι ένας απ' τους σημαντικότερους Έλληνες Πεζογράφους. Γεννήθηκε ως (Ευστράτιος Σταματόπουλος) στη Συκαμιά της Λέσβου το 1892 Ύστερα απ' το Γυμνάσιο γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά διακόπτει της σπουδές του για να πολεμήσει εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους. Έζησε όλη τη φρίκη των πολέμων μέχρι και την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 κάτι που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το λογοτεχνικό του έργο.

Το 1930 εκδίδει το αριστούργημα του την «Ζωή εν τάφω» και εγκαινιάζει στην ελληνική πεζογραφία το αντιπολεμικό μυθιστόρημα. Η αντιπολεμική θεματολογία, το λυρικό και ποιητικό ύφος , η καλοδουλεμένη γλώσσα ενός μεγάλου τεχνίτη του λόγου, κατατάσσουν τον Μυριβήλη ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς. Το έργο του συνδέει την παλιά γενιά λογοτεχνών με την επόμενη μεταπολεμική γενιά και επηρεάζει πολλούς μετέπειτα πεζογράφους. Δουλεύει στην εθνική βιβλιοθήκη και καλλιεργεί συνέχεια τη γλώσσα του γράφοντας επιφυλλίδες, χρονογραφήματα και διηγήματα που δημοσιεύονται σε πολλές εφημερίδες της εποχής. Για κάποιο διάστημα γίνεται και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Για πολλά χρόνια πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ευτύχισε εν ζωή να τιμηθεί και αυτός και το έργο του. Έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε το 1969. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι επίσης: «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», «Η Παναγιά η Γοργόνα», «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης».

«Τα Χρωματιστά του Βιβλία» είναι συλλογές διηγημάτων που εκδόθηκαν την περίοδο 1936-1959. Κάθε βιβλίο έχει τη δική του πινελιά χρώματος, τη δική του μαστοριά στις ιστορίες. Μέσα απ' τις σελίδες τους μπορεί κανείς να ταξιδέψει σε κάθε εποχή και τόπο. Τη μια μπορεί να σταθεί δίπλα σ' ένα πολεμιστή στο χαράκωμα του μετώπου και την άλλη να περιδιαβαίνει ανάμεσα απ' τα παλιά αρχοντικά της Αθήνας.

Συντελεστές:
Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος
Μουσική Επιμέλεια - Παραδοσιακά μουσικά όργανα επί σκηνής: Γιάννης Ψειμάδας, Λήδα Ξυδιά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ναταλία Στυλιανού, Νίκος Γκεσούλης, Στρατής Πανούριος
Ώρα έναρξης: 9.30 μ.μ.
Τιμές εισιτηρίων: 15 €, 10 €
Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, Χ. Τρικούπη 12, τ. 26410 21158
Ώρες ταμείου 11.00 -13.00 & 18.00 - 21.00, τηλ. ταμείου 26410-56135
Χορηγός Επικοινωνίας : Αχελώος T.V.

Πρόγραμμα Περιοδείας
Πρεμιέρα : Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009,Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου,Ώρα : 9.30 μ.μ.
Παραστάσεις : Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου, Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου, Ώρα : 9.30 μ.μ.
Σάββατο 1 Αυγούστου 2009,Δ.Αμφιλοχίας,Κάστρο Λιμναίας, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Κυριακή 2 Αυγούστου 2009,Δ.Μεσολογγίου,Θέατρο Λιμανιού, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009,Δ.Παλαίρου,Χώρος Εκδηλώσεων, (κάτω από Νέο Δημ. Σχολείο),Ώρα : 9.00 μ.μ.
Τρίτη 4 Αυγούστου 2009,Αγγελοκάστρου,Δημοτ. Σχολείο Αγγελοκάστρου, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009,Δ.Ινάχου,Γυμνάσιο - Λύκειο Εμπεσού, Ώρα : 9.30 μ.μ.
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009,Δ.Αποδοτίας,Γήπεδο Άνω Χώρας, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Σάββατο 8 Αυγούστου 2009,Δ.Αστακού,Βαρκά Αστακού, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Κυριακή 9 Αυγούστου 2009,Δ.Αλυζίας,Λύκειο Μύτικα, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009,Δ.Οινιάδων,Δημοτ. Σχολείο Λεσινίου, Ώρα : 9.30 μ.μ.
Τρίτη 11 Αυγούστου 2009,Δ.Αιτωλικού,Θεατράκι Αιτωλικού, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009,Δ.Ναυπάκτου,Αλσύλλιο Γριμπόβου, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009,Δ.Φυτειών,Πλατεία Παπαδάτου, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009,Δ.Μακρυνείας,Πλατεία Κάτω Μακρυνούς, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Κυριακή 16 Αυγούστου 2009,Δ.Παναιτωλικού,Δημοτ. Σχολείο Σιτομένων, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009, Δ. Ανακτορίου, Δημοτικό Σχολείο -Δ.Δ. Μοναστηράκι, Ώρα: 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009,Δ.Πυλλήνης,Τ.Δ. Δορβιτσάς -Θέση Πλατάνια, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009,Δ.Θέρμου,Πλατεία Οικογ. Νικολίτσα, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009,Δ.Πλατάνου,Δημοτικό Θέατρο «Ροντήρη»,Ώρα : 9.00 μ.μ.
Σάββατο 22 Αυγούστου 2009,Δ.Νεάπολης,Δημοτικό Σχολείο Τριαντέϊκων, Ώρα : 9.00 μ.μ.
Κυριακή 23 Αυγούστου 2009,Δ.Θεστιέων,2ο Δημοτ. Σχολείο Καινουργίου, Ώρα : 9.00 μ.μ.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

«ΑΠΛΟ» Ή ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΕΝΟ ΥΦΟΣ !!!

Γράφει ο Γεώργιος Π. Σαβελώνας

Το να εκθέτει κάποιος τις απόψεις του είναι αναφαίρετο δικαίωμα του. Όσοι αισθάνονται ότι έχουν κάτι να πουν, είναι και μια ηθική υποχρέωση να το πράξουν. Μια υποχρέωση στον ίδιο τους τον εαυτό αρχικώς και εν τέλει στον συνάνθρωπο.
Ο τρόπος που θα μεταλαμπαδεύσει κάποιος τις γνώσεις του είναι προσωπική επιλογή. Σίγουρα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένα ευρύ «φάσμα» αναγνωστών. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είναι μιας μεγάλης ηλικίας, μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια, επειδή οι συνθήκες που επικρατούσαν, όταν ήταν νέοι, ήταν αντίξοες και τους οδήγησαν στο μεροκάματο από νωρίς. Αυτή η κατηγορία αναγνωστών, απλά τέλειωσε ένα δημοτικό. Σε καμία περίπτωση, δεν τους λείπει η παιδεία, που σε πολλούς ανθρώπους, αργότερα έγινε ταυτόσημη με τη μόρφωση. Ίσως, όμως οι ηλικιωμένοι αυτοί να μην είναι σε θέση να καταλάβουν ορισμούς επιστημονικούς και έννοιές, που τις διδάχτηκαν άλλοι που πήγαν σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Οι «εποχές» τότε ήταν δύσκολες, σήμερα οι περισσότεροι νέοι έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, με την οικονομική υποστήριξη των γονιών τους.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής «θα γράψουμε, σε ένα επιτηδευμένο ύφος νομίζοντας ότι απευθυνόμαστε μόνο σε επιστήμονες, ή θα γράψουμε απλά με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο σε όλους, χωρίς να αποκλείονται κάποιοι από την ενημέρωση;»
Συμπερασματικά γίνεται φανερό, ότι το επιτηδευμένο ύφος έχει το σκοπό του. Απευθύνεται όμως σε συγκεκριμένη ομάδα αναγνωστών, ενώ το απλό ύφος είναι διαχρονικό και δεν αποκλείει κανέναν. Οι «καιροί» απαιτούν αυτήν την γνησιότητα της έκφρασης, μέσα από το προσιτό και το αυθόρμητο, χωρίς περίτεχνες λέξεις που εντυπωσιάζουν, αλλά για κάποιους είναι κενές και ακατανόητες.

Υ.Γ: Η «ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ» ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΤΟΚΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΒΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στους δήμους Μενιδίου, Χάλκειας, Ανακτορίου, Στράτου, Παρακαμπυλίων και Αγγελοκάστρου, συνεχίστηκαν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με τους δήμους και τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του νομού.
Την Πέμπτη 23 Ιούλιου 2009, στο Μενίδι, σε συνεργασία με το δήμο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ο Αμβρακικός», διοργανώθηκε το «1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», στο κατάμεστο από κόσμο προαύλιο του δημοτικού σχολείου. Συμμετείχαν τα συγκροτήματα των πολιτιστικών συλλόγων Γαβαλούς, Ματαράγκας, Καινουρίου, καθώς και του Πολιτιστικού Κέντρου της Αμφιλοχίας.
Την Παρασκευή και το Σάββατο 24 και 25 Ιούλιου 2009, στα Δ.Δ. Βασιλικής και Γαλατά του δήμου Χάλκειας, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους πολιτιστικούς συλλόγους και τον Ορειβατικό Σύλλογο Μεσολογγίου, διοργανώθηκαν δυο εκδηλώσεις ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.
Στην Κάτω Βασιλική η εκδήλωση για την« Αρχαία Χάλκεια», η οποία περιελάμβανε ομιλία και προβολή σλάιντς από την αρχαιολόγο Βίβιαν Στάικου και στη συνέχεια μουσική βραδιά από το τμήμα Μουσικών Οργάνων του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Μεσολογγίου. Την επομένη στο Γαλατά, η εκδήλωση για τον «Άγιο Πέτρο της Βαράσοβας και τα Βυζαντινά μνημεία της περιοχής».
Ακολούθησε λαϊκή βραδιά «Με τα παιδιά από το Μολύκρειο».
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις στο δήμο Χάλκειας, πραγματοποιήθηκαν η παράσταση παιδικού θεάτρου «Ραπουνζέλ», από το θέατρο «ΠΡΟΒΑ» στη Βόνιτσα και το RIVER PARTY στη λίμνη Στράτου στον Αχελώο.
Την Κυριακή 26 Ιούλιου 2009, στο Δ.Δ. Ποταμούλας του δήμου Παρακαμπυλίων, οι ήχοι της συναυλίας Τζαζ και Hip Hop μουσικής, συνεπήραν τη νεολαία της περιοχής.
Χθες Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009, ξεκίνησε η έκθεση ζωγραφικής στο δημαρχείο Αγγελοκάστρου, των τμημάτων της ΝΕΛΕ από Αντίρριο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Παραβόλα, Αγγελόκαστρο, Αμφιλοχία και Μακρυνεία.

«Κύριο μέλημά μας η Παιδεία»

«Κύριο μέλημά μας η Παιδεία», δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης σε ευρεία σύσκεψη για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου.

Να λειτουργήσει κανονικά την 1η Σεπτεμβρίου το 3Ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου αλλά και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, λόγω της πιθανής απένταξης από το ΣΔΙΤ, με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, τόνισε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, κατά την ευρεία σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του, στο Γραφείο του στο Δημαρχείο της πόλης.
«Οι άμεσα εμπλεκόμενοι οφείλουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στην κατασκευή μιας σύγχρονης και λειτουργικής μονάδας που συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Εκπαίδευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κ. Πατσαούρας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Χ. Σικώλας, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Α. Θεοδοσόπουλος και ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Κανέλλος ,επισημάνθηκε για μία ακόμη φορά το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι γονείς τους από την έλλειψη λειτουργικού κτιρίου για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές να επισπευσθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, ώστε το 3ο Δημοτικό Σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά από 1ης Σεπτεμβρίου.
Ταυτόχρονα ορίστηκε Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της ΔΕΠ Κ. Πατσαούρα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Α. Θεοδοσόπουλο και το Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Κανέλλο, η οποία σε προγραμματισμένο ραντεβού με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, θα εξετάσουν τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου, τη νέα σχολική χρονιά.

«Πέρα και πάνω από μικροκομματικές σκοπιμότητες και μεμψιμοιρίες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας, οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην αγορά οικοπέδου για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, εφόσον η χρηματοδότηση για την αγορά του οικοπέδου, ύψους 700.000 ευρώ, είναι εξασφαλισμένη από το 2005. Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί ένα σύγχρονο σχολείο για τα παιδιά μας», τόνισε προς τους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος Ναυπάκτου. Όπως κατηγορηματικά είπε «περιθώρια για αναβολές δεν υπάρχουν».

Στην Ορεινή Ναυπακτία ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θ. Σώκος

Στην Ορεινή Ναυπακτία και σε δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Αποδοτίας και Πλατάνου βρέθηκε χθες (Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να εξετάσει την πορεία έργων οδοποιίας που εκτελούνται αυτή την ώρα αλλά και να συνομιλήσει με τους κατοίκους των περιοχών που επισκέφθηκε.
Η περιοδεία του κ. Σώκου ξεκίνησε από το δημοτικό διαμέρισμα της Γραμμένης Οξυάς του Δήμου Αποδοτίας και συνεχίστηκε με επόμενους σταθμούς τη Λεύκα και τη Μανδρινή καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πλατάνου Λειβαδάκι και Κλεπά.
Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα μέρη της Ορεινής Ναυπακτίας που περιόδευσε χθες ο κ. Σώκος είναι τα εξής:
«Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από τη Γέφυρα της Γραμμένης Οξυάς μέχρι τη Λεύκα». Προϋπολογισμός 300.000 ευρώ.
«Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λεύκα-Μανδρινή (Β΄ φάση)».Προϋπολογισμός 350.000 ευρώ.
«Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Κλεπά-Λειβαδάκι (Β΄ φάση)». Προϋπολογισμός 400.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Σώκος βρέθηκε και σε σημεία όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης και άρσης επικινδυνότητας του Οδικού Δικτύου Ναυπακτίας.

«Η ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ»

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ι ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
«Η ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ»

Επιστολή στον Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου Γ.Γρηγορόπουλο απέστειλε η Βουλευτής Αιτ/νίας του ΠΑΣΟΚ Σοφία Γιαννακά στην οποία εξέφραζε την ανησυχία της, για το θέμα που έχει προκύψει στο περιφερειακό ιατρείο Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών και την «εγκατάλειψη» του Ιατρείου από την Αγροτική Ιατρό ενόψει μάλιστα και του καλοκαιριού που ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται.
Η κ.Γιαννακά με την επιστολή της ζητούσε διευκρινίσεις για το τι ακριβώς συνέβη και να ενημερωθεί για τις προθέσεις της Διοίκησης ως προς την επίλυση του προβλήματος .Στην απάντηση του στη Βουλευτή ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου Γ.Γρηγορόπουλος αναφέρει «Για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσκομείου Αγρινίου κρίθηκε απαραίτητη η μετακίνηση της Ιατρού του Π.Ι Παπαδάτου.Για την παραπάνω μετακίνηση,λήφθηκε μέριμνα μέσω του Κ.Υ Αμφιλοχίας να καλυφτεί το κενό που θα δημιουργηθεί με ιατρό από το εν λόγω Κέντρο Υγείας, κάτι για το οποίο ο Διευθυντής του Κ.Υ,ανταποκρίθηκε αξιοποιώντας το Ιατρικό προσωπικό για το λόγο αυτό.Ως εκ τούτου δεν έχει εγκαταλείψει η ιατρός το Π.Ι Παπαδάτου και επιπλέον εν αναμονή του διορισμού νέων ιατρών σε εφαρμογή του ν.3754/2009 και ευελπιστώντας ότι θα διορισθούν και ιατροί ειδικότητας Αναισθησιολογίας η ανωτέρω ιατρός θα επιστρέψει στη θέση της στο Π.Ι Παπαδάτου».

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009

Σ' ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!


Σ' ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!

ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΟΤΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ – ΦΑΓΗΤΟ!
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!
ΣΤΟΥ ΝΤΟΚΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!!!

Νέα διαδικτυακή κοινότητα για τη Ναυπακτία...

H Ναυπακτία σας Καλωσορίζει!
nafpaktia Καλώς όρισες φίλε επισκέπτη στις σελίδες του Nafpaktia.info
Εδώ θα μπορέσεις να βρεις άλλα άτομα και να συζητήσεις μαζί τους για θέματα που αφορούν την Ναύπακτο, την Ορεινή Ναυπακτία, τη Ναυπακτία γενικότερα... και κατ' επέκταση ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία.

Η θεματολογία του nafpaktia.info καλύπτει κάθε τομέα:κοινωνία, πολιτισμό, οικονομία, πολιτική, περιβάλλον, αθλητισμό, διασκέδαση, εκπαίδευση, ιστορία και πολλά....

Στόχος μας η δημιουργίας ενός "βήματος" στο διαδίκτυο που η φωνή κάθε συντοπίτη μας θα μπορεί να ακούγεται....

Nafpaktia.info - Η Φωνή της Ναυπακτίας στο Διαδίκτυο:
Νέα διαδικτυακή κοινότητα για τη Ναυπακτία......
Κατάθεσε την άποψη σου Αδέσμευτα, Σχολίασε την Καθημερινότητα, Ανάδειξε τα προβλήματα...Συζήτησε, Ενημέρωσε και Ενημερώσου!

Δες εδώ: http://nafpaktia.info http://nafpaktia.info

ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

Η αδυναμία λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας.

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Η αδυναμία λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας.

Αυτή δυστυχώς είναι η τέταρτη κατά σειρά ερώτησή μας για το Κ.Υ. Βόνιτσας σε διάστημα μικρότερο των δύο χρόνων.
Με τις προηγούμενες ερωτήσεις μας αναδεικνύαμε κυρίως την έλλειψη παθολόγων από τη στιγμή που πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα στηρίζεται ολόκληρη η λειτουργία μίας μονάδας υγείας, αφού οι παθολόγοι είναι αυτή που κάνουν τις πρώτες διαγνώσεις, τις παραπομπές, τη συνταγογραφία κλπ. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη, και τελικά αυτή τη στιγμή στο Κ.Υ. υπάρχει μόνο ένας παθολόγος, ο Διευθυντής. Το ότι το Κ.Υ. δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους είναι προφανές.
Το υπουργείο από την πλευρά του στην τελευταία του απάντηση (Αρ. Πρωτ. 83452/30-06-2009), δεν αναφέρει ούτε λέξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού! Αντίθετα καλύπτεται πίσω από τις ενέργειες του Νοσοκομείου Αγρινίου και το νέο καθεστώς εφημεριών, που έχουν γίνει από τις 21-11-2008!
Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε περιφερειακά ιατρεία. Ενώ στην απάντηση του Υπουργείου το Π.Ι. Μοναστηρακίου εμφανίζεται καλυμμένο με αγροτικό γιατρό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα, το Π.Ι. δεν είχε γιατρό για τους δύο προηγούμενους μήνες και ο αγροτικός γιατρός που έχει διορισθεί θα πρέπει πρώτα να περάσει από τρίμηνη εκπαίδευση. Συνεπώς, η περιοχή Μοναστηράκι – Θύρρειο με πάνω από 2.500 κατοίκους – συν τους παραθεριστές τους καλοκαιρινούς μήνες – θα μείνει για σχεδόν μισό χρόνο χωρίς γιατρό.
Το πρόβλημα με τη στελέχωση του Κ.Υ. όμως, εμφανίζεται με τον πλέον παράδοξο τρόπο στην περίπτωση των οδηγών ασθενοφόρου. Το Κ.Υ. πρόσφατα απέκτησε καινούργιο ασθενοφόρο. Όμως ταυτόχρονα 1 οργανική θέση οδηγού αποσπάστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Έτσι υπάρχει καινούργιο ασθενοφόρο, αλλά ένας μόνο οδηγός! Οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία είναι προφανείς αν πάρουμε υπόψη μας ότι το Κ.Υ. καλύπτει ένα οδικό άξονα με πολλή κίνηση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και πολλά ατυχήματα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
• Θα προχωρήσει επιτέλους το Υπουργείο σε πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, άμεσα;
• Θα φροντίσει ώστε οι αγροτικοί γιατροί να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους χωρίς να διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών υγείας;

Οι βουλευτές
Νίκος Μωραΐτης
Κώστας Αλυσανδράκης
Μπάμπης Χαραλάμπους

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
23.7.2009

Έγκλημα κατά της βιωσιμότητας στις μεταφορές χαρακτηρίζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι τις δραματικές περικοπές δρομολογίων του ΟΣΕ που ετοιμάζει η κυβέρνηση από 1η Αυγούστου. Πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, καθώς η κυβέρνηση θυσιάζει τη συνεισφορά του τρένου στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των ατυχημάτων και τη ρύπανση, για να διασφαλίσει την εκλογική υποστήριξη της από συμφέροντα που ανταγωνίζονται το σιδηρόδρομο, συχνά με αθέμιτα μέσα. Τα μέτρα μας γυρίζουν στην εποχή της Ε.Ρ.Ε. και στο κλείσιμο του τρένου του Λαυρίου για χάρη των λεωφορειούχων των Μεσογείων.
Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για «μικρότερο ΟΣΕ», όταν το μερίδιο μεταφοράς επιβατών για το σιδηρόδρομο φθάνει μόλις το 1.9% και είναι ήδη το μικρότερο σε όλη την Ευρώπη . Το πραγματικό ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση για σιδηρόδρομο πραγματικά ανταγωνιστικό με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε το θέμα της αναδιοργάνωσης και επέκτασης του σιδηροδρόμου αιχμή της συνολικότερης προσπάθειας κατά της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, και βρισκόμαστε στο πλευρό όλων όσων αγωνίζονται για την υπεράσπιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου.
Η αναδιοργάνωση και επέκταση του σιδηροδρόμου αλλά και η αύξηση του μεριδίου του στο συνολικό μεταφορικό έργο είναι η μόνη για λύση για την ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών του ΟΣΕ, της ποιότητας των μεταφορών και συγκοινωνιών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας.
Έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, για να καταθέσουμε, μαζί με την διαμαρτυρία μας, και τις προτάσεις μας για αλλαγή πολιτικής, ενώ προγραμματίζουμε να θέσουμε το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα αποδεχτούμε από τη μια να ανακοινώνονται δήθεν θέσεις για πράσινες μεταφορές και από την άλλη στην πράξη να απαξιώνεται το κατ΄ εξοχήν πράσινο μέσο μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος.

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης μεταναστών στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αγρινίου.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΑΘΗΝΑ 22/07/2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης μεταναστών στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αγρινίου.
Με το πογκρόμ ενάντια στους μετανάστες στην Πάτρα και την καταστροφή του καταυλισμού τους, η αστυνομία προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα. Ένα μέρος των κρατουμένων μεταφέρθηκαν και στο Αγρίνιο.
Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αγρινίου στοιβάζονται αυτή τη στιγμή περίπου 25 μετανάστες σε άθλιες συνθήκες κράτησης. Βρίσκονται μαζί με άλλους κρατούμενους σε χώρο που είναι σχεδιασμένος για πολύ λιγότερα άτομα. Μετά από εξέταση από γιατρούς του νοσοκομείου Αγρινίου διαπιστώθηκε πως κάποιοι από αυτούς έχουν ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία φυσικά δεν έχουν. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κινδύνους για τη ζωή και την υγεία όλων των κρατουμέ¬νων, μεταναστών και μη, αλλά και για το προσωπικό της αστυνομίας.
Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες μόνο και μόνο γιατί αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις χώρες τους και να έρθουν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Ολοι οι πρόσφυγες και μετανάστες που προέρχονται από τον καταυλισμό της Πάτρας θέλουν – και πρέπει να έχουν το δικαίωμα – να πάνε σε άλλα κράτη της ΕΕ, αλλά οι συμφωνίες και Κανονισμοί της ΕΕ που έχουν προσυπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις (Σένγκεν, Δουβλίνο, Γιούροντακ) τους έχουν εγκλωβίσει στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει άμεσα η φυλάκιση των προσφύγων και μεταναστών, για να μεταφερθούν σε ανθρώπινους ανοικτούς χώρους φιλοξενίας – και όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης – όπου θα τους παρασχεθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η κατάλληλη υποδομή για να διατυπώσουν τα αιτήματά τους.
Τι μέτρα θα πάρει για να διευκολύνει τη συνέχιση του ταξιδιού τους στα κράτη μέλη της ΕΕ που οι ίδιοι επιθυμούν.

Οι βουλευτές
Νίκος Μωραΐτης
Νίκος Καραθανασόπουλος
Αντώνης Σκυλλάκος

Ας τους μαζέψει κάποιος!!!

Κατακαλόκαιρο ντάλα μεσημέρι, πριν από λίγο στις 03:30 μ.μ. χτυπά το τηλέφωνο.
Σηκώνω το ακουστικό… Παρακαλώ
- Είμαι η κυρία Π…. από την τηλεφωνική εταιρεία Ε…
(Δεν την αφήνω να προχωρήσει στο γνωστό παπαγαλίστικο μήνυμα)
Γιατί μας ενοχλείτε τέτοια ώρα;
- Είναι ώρα εργασίας για μας!
Και για μας ώρα κοινής ησυχίας!! (ανταπαντώ)
- Τι ώρα να σας ξανακαλέσω;
Να μη μας ξανακαλέσετε και να μη μας ενοχλείτε!!!

Που θα πάει αυτή η κατάσταση; Κανένας δε σέβεται κανέναν, όλα συμβιβασμένα στο βωμό του αισχρού υπερκέρδους; Μα θα μου πείτε η αξιολύπητη εργαζόμενη τι φταίει; Φταίει κι αυτή όπως όλοι μας, που ψηφίζουμε αυτούς που μας εξαθλιώνουν!
Όσο για τους κυρίους των εταιρειών, που μεθοδεύουν τέτοια προγράμματα προβολής και τα εφαρμόζουν μ’ αυτό τον τρόπο: Ας τους μαζέψει κάποιος!!!
Αν δε θέλει να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό μου: «Ότι η Ελλάδα είναι ένα πειρατικό καράβι και μάλιστα σε ανταρσία, ότι, όπως και όποτε θέλει ο καθένας κάνει, αρκεί να μη γίνει μπέρδεμα, τότε ψαχνόμαστε όλοι»!!!

ΥΓ: Για να γράψω τα παραπάνω, αφορμή μου έδωσε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα και οι συνεχιζόμενες, συχνές τώρα τελευταία επισημάνσεις από αναγνώστες μας, για τις αλλεπάλληλες εκνευριστικές ενοχλήσεις που δέχονται από τηλεφωνικές εταιρείες, τράπεζες και από κάθε ασύδοτο, αγενή αποθρασυνθέντα!!!

Δημήτρης Ντόκας

Στις εκβολές του Ποταμού Αχελώου (Δέλτα) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος

Στις εκβολές του Ποταμού Αχελώου (Δέλτα) βρέθηκε χθες (Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Εκβολών Αχελώου κ. Δημήτρη Δαμιανό και άλλους αλιείς.
Εκεί, στο τόπο εργασίας των ψαράδων και των εγκαταστάσεών τους, ο Νομάρχης και ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για θέματα αλιείας κ. Γ. Ψαράκης εξέτασαν σειρά θεμάτων.
Ένα από αυτά είναι η ανάγκη διευκόλυνσης ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών και αυτό γιατί η κοίτη εκβολής του Αχελώου Ποταμού έχει προσχωθεί από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος σημαντικού αριθμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν ως μόνο ασφαλές αγκυροβόλιο στην περιοχή το παρακείμενο τμήμα της κοίτης.
Όπως ανέφερε ο κ. Σώκος έγκαιρα είχε επιληφθεί και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση τόσο του συγκεκριμένου θέματος όσο και άλλων ζητημάτων που απασχολούν τους παράκτιους αλιείς.
Να σημειωθεί ότι για το θέμα ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας στις 6 Απριλίου 2009 είχε στείλει επιστολή στον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Σπύρο Σπυρίδωνα με την οποία εξηγούσε το πρόβλημα και ζητούσε τη λήψη άμεσων μέτρων.
Χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Σώκος έλεγε:
«Το πρόβλημα έχει δραματικά επιδεινωθεί μετά τις έκτακτες καιρικές συνθήκες του χειμώνα (ισχυρότατοι νότιοι άνεμοι, μεγάλες βροχοπτώσεις και απότομη μεταφορά φερτών) με αποτέλεσμα άλλα σκάφη να έχουν εγκλωβιστεί και άλλα να ελλιμενίζονται σε μεγάλη απόσταση με οδυνηρές συνέπειες για τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες έχουν ματαιώσει το σύνολο των παρεμβάσεων αποκατάστασης που έχει κάνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με ίδια μέσα.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τα ακόλουθα:
Έκτακτη επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την διάνοιξη της κοίτης προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα κυκλοφορίας των αλιευτικών σκαφών και να αποφευχθούν προβλήματα πλημμυρών στην περιοχή την καλοκαιρινή περίοδο κατά τις μέρες πλήρους λειτουργίας των υδροηλεκτρικών εργοστασίων των φραγμάτων του ποταμού οπότε και θα υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για την γύρω περιοχή. Επισημαίνουμε ότι όταν θα εκδηλωθεί το πρόβλημα δεν θα υπάρχει δυνατότητα τεχνικών παρεμβάσεων.
Επείγουσα χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής ασφαλών θέσεων πρόσδεσης των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή προκειμένου να γίνει δυνατή η άμεση υλοποίηση του έργου. Τόσο ο διάπλους του Ποταμού Αχελώου όσο και οι κατασκευές πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών είναι δραστηριότητες που προβλέπονται από την υφιστάμενη ΚΥΑ για το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού Εκβολών Αχελώου Ευήνου και Εχινάδων Νήσων.
Επισημαίνουμε το άκρως επείγον των ανωτέρω θεμάτων».
Τέλος, ο κ. Σώκος κατά την χθεσινή του επίσκεψη στις εκβολές του Αχελώου δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τις χερσαίες εγκαταστάσεις μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργεί στην περιοχή.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΚΕ-ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σε σαφή αντιλαϊκή κατεύθυνση κινούνται και αυτή τη φορά τα μέτρα που αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή για «τη μείωση των ρύπων». Για άλλη μια φορά μένει στο απυρόβλητο η αέρια ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη δράση των μεγαλοβιομήχανων στα αστικά κέντρα και όλο το βάρος ρίχνεται αποκλειστικά στα λαϊκά στρώματα που χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους ΙΧ αυτοκίνητα. Με το πρόσχημα της μείωσης των αέριων αστικών ρύπων καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο χαράτσι, «περιβαλλοντικό τέλος» το ονομάζουν, και ταυτόχρονα τους απαγορεύεται δια παντός η κυκλοφορία εντός δακτυλίου. Αντίθετα τα ακριβά αυτοκίνητα σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή τα υψηλά εισοδήματα, απολαμβάνουν νέες παροχές καθώς απαλλάσσονται από τα μέτρα αυτά.
Από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα των μέτρων σε βάρος της λαϊκής οικογένειας. Παραδέχεται ότι ο αέρας των αστικών κέντρων δεν πρόκειται να βελτιωθεί αφού προβάλλει ως επιτυχία, ότι με τα μέτρα που αναγγέλθηκαν θα υπάρξει «αύξηση της ζήτησης των ΙΧ» άρα και της κυκλοφορίας τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των συνολικών εκπομπών ρύπων.
Για άλλη μια φορά ο ρυπαίνων (αυτοκινητοβιομηχανίες, μεγαλοεισαγωγείς, μονοπώλια του πετρελαίου) πληρώνεται και ο ρυπαινόμενος (τα λαϊκά στρώματα) πληρώνει. Η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόμενοι ας βγάλουν και με την ευκαιρία αυτή τα συμπεράσματά τους.

ΑΘΗΝΑ 22/07/2009 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

«ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟΥ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΑ
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σοφία Γιαννακά, με άλλους τέσσερις βουλευτές, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την τοποθέτηση θερμικής κάμερας στο αεροδρόμιο του Ακτίου, την στιγμή μάλιστα που οι αρμόδιες αρχές μιλούν για πανδημία της νέας γρίπης. Σύμφωνα με την απάντηση που έστειλε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σοφία Γιαννακά, η χρήση θερμοκάμερας και η κάλυψη με γιατρούς του Αερολιμένα, δεν αποτελεί το βασικό μέτρο εντοπισμού κρουσμάτων από το νέο ιό γρίπης αλλά ένα συμπληρωματικό μέτρο! Βασικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με την απάντηση του Υπουργείου, είναι η ενημέρωση των ταξιδιωτών με φυλλάδια και αφίσες, έτσι ώστε αν εμφανίσουν κάποιο από τα συμπτώματα της νέας γρίπης και έχουν ταξιδέψει σε χώρα με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα, να απευθυνθούν στον γιατρό τους ή στον πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και βεβαιώνει ότι αν κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθούν θερμοκάμερες και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Σχολιάζοντας την απάντηση η κ.Γιαννακά τόνισε « Η απάντηση που ήρθε από το Υπουργείο κάθε άλλο παρά φαίνεται να συμβαδίζει με την σοβαρότητα της κατάστασης . Αν και το Άκτιο δέχεται ήδη χιλιάδες επιβάτες από την Ευρώπη και την Αμερική, το ΕΚΕΠΥ και το Υπουργείο Υγείας, απαντάει ότι δεν θεωρεί προς το παρών απαραίτητη ούτε την τοποθέτηση θερμικής κάμερας, που ανιχνεύει την πιθανότητα ένας επιβάτης να έχει προσβληθεί από τον ιό της γρίπης των χοίρων, ούτε την κάλυψη με γιατρούς του Αεροϋγειονομείου του Αερολιμένα! Τελικά πέρασε η ίωση το κατώφλι μας και η Κυβέρνηση δεν το έχει αντιληφθεί !!!