«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Η ΑΓΓΕΛΙΑ της ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ!

Η ΑΓΓΕΛΙΑ της ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ!
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ  www.prototypia.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Η δική σου φωνή!!!

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Νέες και Νέοι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου με ευχέρεια στην Επικοινωνία. Τίτλοι σπουδών σχετικά με τις ειδικότητες που θα αναγραφούν πιο κάτω θα ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν.  Όπως και συστάσεις (από αξιόπιστες πηγές) … και η εντοπιότητα (για τους συνεργάτες στην περιοχή Αγρινίου). Ακόμα και οι μη έχοντες εμπειρία είναι ευπρόσδεκτοι, εξ΄ άλλου θα υπάρξουν ταχύρυθμα σεμινάρια...
1.       ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Για στελέχωση του Ενημερωτικού Τμήματος. Σχετικές σπουδές με το αντικείμενο Εμπειρία -Προϋπηρεσία … θεωρούνται πρόσθετα προσόντα.
2.       ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: Για στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος. Σχετικές σπουδές με το αντικείμενο Εμπειρία -Προϋπηρεσία (Δείγμα εργασίας)… θεωρούνται πρόσθετα προσόντα.
3.       ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ: Για στελέχωση του Διαφημιστικού Τμήματος, σχετικές σπουδές με το αντικείμενο Εμπειρία - Πελατολόγιο … θεωρούνται πρόσθετα προσόντα.
4.       ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ: Σ΄ όλες τις πόλης της Ελλάδας και του Εξωτερικού (όπου υπάρχουν Έλληνες) οι οποίοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα προσόντα της παραγράφου 1 και 3 (Δηλαδή ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ και ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ).

Η αποστολή του βιογραφικού στο  e-mail: ntokas7@otenet.gr με την ένδειξη «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Για τηλεφωνική επικοινωνία, για πρόσθετες πληροφορίες και ότι άλλο σχετικό με την  ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ  www.prototypia.gr υπάρχει το τηλέφωνο: 6946 305939 κάθε μέρα μετά της 06:00 μ.μ. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Δημήτρης Ντόκας Δημοσιογράφος