«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Προσλήψεις ιατρικού – νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο Νοσοκομείο Αγρινίου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ – ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Αγρινίου ανακοινώνεται ότι υπάρχουν οι παρακάτω εξελίξεις αναφορικά με τις προσλήψεις ιατρικού – νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού...

Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ø  Με την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Παύλου Πολάκη, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός(1) μόνιμου Παθολόγου – Επιμελητή Β΄. Το Νοσοκομείο προχώρησε την  διαδικασία πρόσληψης.
Ø  Ανέλαβαν υπηρεσία ένας(1) επικουρικός Παθολόγος κι ένας(1) επικουρικός Παιδίατρος για δύο(2) χρόνια μετά από σχετική απόφαση τοποθέτησης από την 6η ΥΠΕ.
Ø  Ανέλαβαν υπηρεσία δύο(2) ειδικευόμενοι στην Παθολογική μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Ø  Τοποθετήθηκαν και αναλαμβάνουν  άμεσα υπηρεσία δύο(2) ειδικευόμενοι ιατροί για ν’ αρχίσουν την άσκησή τους στην ιατρική ειδικότητα της Καρδιολογίας.
Ø  Δεσμεύτηκαν πιστώσεις από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας για την πρόσληψη ενός(1) ακόμα επικουρικού Ορθοπεδικού κι ενός(1) επικουρικού Καρδιολόγου για δύο(2) χρόνια.

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δεσμεύτηκε πίστωση με απόφαση Δ.Σ. για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού δεκαεπτά(17) ατόμων για δύο χρόνια διαφόρων ειδικοτήτων (νοσηλευτές – εργαστήρια – φαρμακείο κ.α.).οι πρώτοι πέντε(5) εργαζόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία τις προσεχείς μέρες.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την υπό εξέλιξη πρόσληψη έξι(6) μόνιμων ιατρών στα ΤΕΠ θεωρούμε ότι δρομολογούν σε μεγάλο βαθμό την λύση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.
Συνεχίζουμε πράττοντας το αυτονόητο:
Δημόσια, Ποιοτική και Αναβαθμισμένη Υγεία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.
                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης