«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Το ΚΚΕ κατέθεσε ΑΝΑΦΟΡΑ του Δ.Σ. Θέρμου για τη διατήρηση του Υπ/τος της Εθνικής Τράπεζας στο Θέρμο

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών

Οι βουλευτές: Νίκος Μωραΐτης και Νίκος Καραθανασόπουλος

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας για την αναγκαιότητα διατήρησης του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Θέρμο, γιατί εξυπηρετεί τους κατοίκους μιας πολύ μεγάλης περιοχής, ενός ορεινού και...
μειονεκτικού Δήμου με 23 Τοπικές Κοινότητες καθώς και κατοίκους άλλων ορεινών Κοινοτήτων που ανήκουν στους Δήμους Αγρινίου και Ναυπακτίας.


Αθήνα 29/10/2018
Οι καταθέτοντες βουλευτές