«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                       ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Με σχετικές αποφάσεις της 6ης ΥΠΕ στις 27/10/2018 τοποθετούνται ως λοιπό επικουρικό προσωπικό για δύο (2) έτη στην Ν.Μ. Αγρινίου του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας, οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Τρεις (3) Δ.Ε. Νοσηλευτικής
  • Ένας (1) Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
  • Ένας (1) Δ.Ε. Χειριστών- Εμφανιστών
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα υπάρξουν τοποθετήσεις και του υπόλοιπου προσωπικού που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας για την Ν.Μ. Αγρινίου, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης