«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Ξεκινά η διαδικασία ελέγχου - αλλαγών στις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών

Ξεκινά η διαδικασία ελέγχου - αλλαγών στις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών
Ξεκινά η διαδικασία ελέγχου σχεδίων νόμων και τροπολογιών, που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών (Δήμοι, Περιφέρειες), καθώς και κανονιστικών πράξεων αντιστοίχου περιεχομένου ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κεντρική Διοίκηση και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), με την δημοσίευση σε ΦΕΚ Απόφαση τού Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, με την οποία συστήνεται και συγκροτείται 12μελης Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ως αντικείμενο θα έχει το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ