«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” - Όλες οι λεπτομέρειες

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Όλες οι λεπτομέρειες
Ξεκινά με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, το Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του Υπ. Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των ΟΤΑ Πρώτου βαθμού.
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, β) η βελτίωση των υποδομών, γ) η αύξηση της απασχόλησης και δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ