«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').  Δυνατότητα υπαγωγής έχουν όλοι οι οφειλέτες προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο  έως 30.11.2017.

 Συγκεκριμένα:

Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ταμείο του Δήμου Αγρινίου  ή στα κατά τόπους Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων.

***
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ NOSTOS 2017

Ο Δήμος  Αγρινίου θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη NOSTOS  2017,  Έκθεση και Forum για τον Ελληνικό και Εναλλακτικό Τουρισμό,  που θα διεξαχθεί στη  Ναύπακτο από 13 έως 16  Οκτωβρίου  2017.
Πέρα από την ανάδειξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων,  ιδιαίτερη προβολή στην έκθεση αυτή θα έχει ο γαστρονομικός τουρισμός.
Προκειμένου να αναδειχτεί η τοπική γαστρονομία και να προβληθούν προϊόντα τοπικών παραγωγών ο  Δήμος Αγρινίου  προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό του επιχειρηματίες και παραγωγούς  (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).
Όσοι επιθυμούν να προβληθούν μέσω του περιπτέρου του  Δήμου θα πρέπει να διαθέσουν τυποποιημένα προϊόντα και ενημερωτικό υλικό.
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης
Διευθύντρια,  κ.  Τσιχριτζή  Χριστίνα  2641363451
Τμήμα  Τουρισμού,  κ.  Τσινιά  Φωτεινή  2641364404