«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Επίδομα ΒΑΕ σε εργαζομένους ΟΤΑ - Πού και σε ποιους δίνεται [Έγγραφο]

Επίδομα ΒΑΕ σε εργαζομένους ΟΤΑ - Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ. [Έγγραφο]
Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4368/2016, αλλά και την αριθμ. 8402/16-3-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου Δήμων & Περιφερειών, καθώς και των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ