«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Μείωση των "μονίμων" τον Αύγουστο - Αύξηση των "μετακλητών"...!

Μείωση των μονίμων τον Αύγουστο - Αύξηση των μετακλητών...!
Αν και μικρή, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Δημοσίου εκτός Ν.Π.Ι.Δ.), και τον Αύγουστο, φτάνοντας τους 564.729, από τους 564.819, που είχαν απογραφεί ένα μήνα πριν (Ιούλιος), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά τους ίδιους μήνες, μεγαλύτερη μείωση (-1.271 εργαζόμενοι) καταγράφεται στο έκτακτο προσωπικό εκτός Ν.Π.Ι.Δ. Συγκεκριμένα, «Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι»: 51.772 (Αυγ. 2016), 53.043 (Ιουλ. 2016), με την πτωτική αυτή πορεία να οφείλεται, κυρίως, και γι’ αυτόν το μήνα, στη μείωση των απασχολουμένων στους Ο.Τ.Α. [24.852 (Αυγ. 2016), έναντι 26.463 (Ιουλ. 2016)].
Οι μετακλητοί, αιρετοί, Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης, κατά το μήνα Αύγουστο, απογράφηκαν ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ