«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Διορισμοί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ - Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Διορισμοί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ - Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Εγκύκλιο απέστειλε το Υπ. Εσωτερικών, προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, με την οποία ζητά να προσδιορίσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τις εκκρεμότητες διορισμών κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της υπ’αριθμ. 2/1523/18-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΥΗ465ΦΘΕ-ΖΓΕ) εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, και σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι ίδιοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ανταποκρίθηκαν σε αυτή, η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προέβη στην καταγραφή των εκκρεμοτήτων διορισμών, που προέρχονται από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών, που είχαν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π. και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.
Οι εν λόγω καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών από το σύνολο των φορέων, εξαιρουμένων των Περιφερειών, αποτυπώνονται στον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ