«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ωράριο εξυπηρέτησης και συναλλαγής κοινού των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΔΕ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ                   
     ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                
     ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 1, 30200
   Τηλ.: 2631361217                                                 
   e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
                                                                                 Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 27-9-2016
                                                         αριθμ. πρωτ.:      89                   
                                                                
                                                                    Προς

1.       Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
                                                                  κ. Απόστολο Κατσιφάρα
2.       Αντ/χες Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας
                                                                  κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, κ. Χριστίνα Σταρακά και
                                                                  κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο.
3.       Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
      κ. Ιωάννη Μέγκα.


ΘΕΜΑ: Ωράριο εξυπηρέτησης και συναλλαγής κοινού των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΔΕ.

               
           Με το υπ' αριθμ. πρωτ : 241035/679/20-09-2016 έγγραφό σας με θέμα:
Παρέχονται διευκρινήσεις για την αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση και ενοποίηση ωραρίου εξυπηρέτησης και συναλλαγής κοινού με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συναλλαγής κοινού με τις υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών της Π.Δ.Ε. ζητείται από τους υπογράφοντες:
τον Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Μεταφορών - Επικοινωνιών /ΠΔΕ και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, η έγκριση προγράμματος λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφορών - Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτ/νιας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.
     Το πρόγραμμα το οποίο προτείνεται, όπως έχει επισημανθεί από τα έγγραφα των Τμηματαρχών των Τμημάτων Μεταφορών - Επικοινωνιών και την ανακοίνωση του συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτ/νίας από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, (τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη), δεν επιλύει αλλά αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών και κατά συνέπεια στην εξυπηρέτηση του κοινού.
     Συγκεκριμένα όπως έχει επισημανθεί, η παράταση του ωραρίου έως τις 14.00, εύλογα παρατείνει και την παραμονή του κοινού στις Υπηρεσίες πέραν του ωραρίου εργασίας (κάτι που συμβαίνει ακόμη και με την σημερινή εφαρμογή του ωραρίου εξυπηρέτησης για το κοινό έως τις 13.00). Εξυπακούεται ότι συρρικνώνεται  και εκμηδενίζεται ο χρόνος για την ολοκλήρωση τρεχουσών υποθέσεων και θεμάτων της ημέρας καθώς και η εκπλήρωση των υπόλοιπων καθηκόντων των Υπαλλήλων με ότι αυτό συνεπάγεται (για τα οποία έχετε ήδη ενημερωθεί).
     Πρόσθετα στο έγγραφο αυτό δεν είναι καθόλου σαφές το κατά πόσο οι Υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα (όπως ισχύει σήμερα) προκειμένου να διενεργούνται εκτός από τις θεωρητικές εξετάσεις και οι υπόλοιπες εργασίες και  διεκπεραιώσεις υποθέσεων. Αν στην παράγραφο Γ υπονοείται ότι οι Υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτές όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να παρέχεται στους Υπαλλήλους χρόνος για διεκπεραίωση υποθέσεων, γίνεται σαφές ότι θα υπάρχουν  καθυστερήσεις και κατά συνέπεια προστριβές και διενέξεις μεταξύ των πολιτών και υπαλλήλων, (που θα επιβαρύνουν το ήδη υπάρχον τεταμένο κλίμα), κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον τόσο της Υπηρεσίας όσο και του κοινού.    
     Σας υπενθυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο του 2014 έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών για περισσότερες από 80 διαδικασίες μέσω των ΚΕΠ. Η εφαρμογή της ανωτέρω πρόταση σας αποτρέπει, έμμεσα, τους πολίτες να αποταθούν στα ΚΕΠ και τους προτρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών δημιουργώντας το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης.
     Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε :
A. Λειτουργία Πρωτοκόλλου  καθημερινά από 07.30 - 15.00 
Β. Ωράριο συναλλαγής- εξυπηρέτησης  κοινού από 08.00-12.30 εκτός μίας ημέρας της εβδομάδας όπως ισχύει και σήμερα και όπως έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των επαγγελματιών και των πολιτών εδώ και δεκαετίες. Ήδη με το ισχύον καθεστώς δεν υπάρχει ημέρα της εβδομάδας που δεν εξυπηρετούνται επαγγελματίες και πολίτες από κάποια υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών της  Π.Ε. Αιτ/νίας. Επιπλέον όπως σας έχουμε εγγράφως ενημερώσει και κατά τις ημέρες που δεν εξυπηρετείται το κοινό, οι υπάλληλοι εξυπηρετούν πολίτες, κατ' εξαίρεση, όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους καθώς και κατοίκους άλλων περιοχών.
Γ. Οι πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών να αρχίζουν στις 15.00, δηλαδή ακριβώς με την λήξη του κανονικού ωραρίου.
Δ. Προτείνουμε την στελέχωση των Υπηρεσιών Μεταφορών - Επικοινωνιών με επαρκές και μόνιμο προσωπικό και τις απαραίτητες τεχνολογικές βελτιώσεις (όπως εγκατάσταση μηχανήματος ΑΤΜ, μηχανήματος αριθμού προτεραιότητας, μεταφορά της υπηρεσίας του Αγρινίου σε λειτουργικό κτήριο, αλλαγή εξοπλισμού Η/Υ) προκειμένου να αναβαθμιστούν στην πράξη οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους επαγγελματίες και στους πολίτες.
Το παραπάνω ψήφισμα συντάχθηκε από κοινού από το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Αιτ/νίας και από το σύνολο των υπαλλήλων των υπηρεσιών Μεταφορών - Επικοινωνιών από τους οποίους και υπογράφεται.


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ                                                      ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

                   Κοινοποίηση:
     
1.  Γενικό Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Πελοπ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων
2.   Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας
3.   Προϊστ. Δ/νσεων Μετ. & Επικ/νιών
4.   Προϊστ. Τμημάτων. Μετ. & Επικ/νιών
5.  Συλλόγους Υπαλλήλων Αχαΐας & Ηλείας.