«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Προαγωγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πώς θα γίνουν - Ποιους αφορούν [Εγκύκλιος]

Προαγωγές Δημοτικών & Περιφερειακών Υπαλλήλων [Εγκύκλιος]
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις προαγωγές των υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών, σε συνέχεια της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ορίζει διαδικαστικά και τυπικά θέματα.
Κυριότερα,
  • Προαγωγές υπαλλήλων Δήμων
- Καθίσταται άµεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόµη καταρτιστεί.
- Για την εγγραφή στους εν λόγω πίνακες κρίνονται οι υπάλληλοι που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ