«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

«Έναρξη Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», με την οποία παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017, ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην...
ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: