«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 14 Απριλίου 2009

Η Ναυπακτία στο Πρόγραμμα «Πίνδος».

Ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία συνολικά ενεργοποιείται μετά την ένταξη της περιοχής στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Πίνδος».
«Το Πρόγραμμα Πίνδος, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, που ωθεί τη Ναυπακτία σε τροχιά ανάπτυξης, συνολικά. Πρόκειται για μια γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά και πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης…», σημείωσε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης.
Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης.
«Η Ναυπακτία διαθέτει μοναδική φυσική ομορφιά και ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Το Πρόγραμμα Πίνδος συμβάλλει, με συγκεκριμένες δράσεις, στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις παραγωγής σημαντικού οικονομικού προϊόντος, θέτοντας τη Ναυπακτία σε αναπτυξιακή τροχιά», ανέφερε ο Δήμαρχος.
Στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος εντάσσονται η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει, σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, δυναμική οικονομία και να ενταχθεί με ανταγωνιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η ένταξη στο Πρόγραμμα Πίνδος έγινε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Ναυπάκτου, του Δήμου Πυλλήνης και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ώστε να ενταχθούν όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα της Ναυπακτίας που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Έτσι συμπεριλήφθησαν, εκτός των Δήμων Πλατάνου και Αποδοτίας που ήταν ήδη ενταγμένοι, και τα ορεινά διαμερίσματα του Δήμου Ναυπάκτου και του Δήμου Πυλλήνης.