«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

Σχεδιασμός, υλοποίηση και η ολοκληρωμένη λειτουργία του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24-4-2009
Προς αποκατάσταση της εγκυρότητας πληροφόρησης, η ΝΟΔΕ Αιτωλ/νίας σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Δυτικής Ελλάδας για τα εγκαίνια του ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την Τετάρτη 22/4, σημειώνει ότι:
Τον Σεπτέμβριο του 1991 συγκροτήθηκε το πρώτο Δ.Σ. του τότε ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ , το οποίο την 28/04/1992 υπέγραψε τη Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης Ανέγερσης του κτιρίου.
Το 1993 με πρωτοβουλία της τότε Υφυπουργού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, το έργο εντάχθηκε στο Β' Πακέτο Delor με ποσό χρηματοδότησης 2.000.000.000 δρχ. (επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Aν και το 1996 είχε αλλάξει ο χαρακτήρας του Κέντρου από «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» σε Κ.Α.Φ.Κ.Α., η ανέγερση του κτηρίου που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1997 δεν περιλάμβανε χώρους αποθεραπείας και αποκατάστασης (μονάδες φυσικοθεραπείας , εργοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, υδροθεραπείας , γυμναστήρια κ.ο.κ.).
Το κτήριο επιπλέον εμφάνιζε προβλήματα μόνωσης και στεγανότητας, ενώ τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα δεν λειτουργούσαν και το τηλεφωνικό κέντρο αξίας 21.800 ευρώ ήταν κατεστραμμένο από πτώση κεραυνού.
Δεν λειτουργούσαν οι μονάδες ψύξης και θέρμανσης, λόγω κακοτεχνιών και ατελειών, ενώ επίσης δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα μαγειρεία και τα πλυντήρια , λόγω έλλειψης μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας.
Σε όλο το κτιριακό συγκρότημα, υπήρχε έλλειψη πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας, με αποτέλεσμα κάθε πτώση κεραυνού(φαινόμενο αρκετά συχνό για την συγκεκριμένη περιοχή) να διοχετεύεται εντός του κτιρίου και να προκαλεί ζημιές.
Ο αύλειος και όλοι οι εξωτερικοί χώροι ήταν αδιαμόρφωτοι, χρησιμεύοντας ως τόπο εσταυλισμού ζώων. Οι ανεξόφλητες δε οφειλές προς προμηθευτές και τρίτους , ανέρχονταν στο ποσό των 400.000,00 ευρώ.
Η ανυπαρξία τήρησης αρχείων και γραμματειακής δομής , είχε ως αποτέλεσμα από το 1995 μέχρι και το 2004 να μην έχουν αποσταλεί τα παραστατικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να πραγματοποιηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος, ενώ ο μηχανολογικός και ιατρικός εξοπλισμός παρέμεινε συσκευασμένος χωρίς κανείς να γνωρίζει πως και αν λειτουργεί.
Ανύπαρκτος επίσης ήταν ο Οργανισμός Διοίκησης & Λειτουργίας , αφού δεν υπήρξε καμία μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς του αρμόδιου Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση.
Το δε προσωπικό που στελέχωνε το Κέντρο περιοριζόταν μόλις στα τρία άτομα , τα οποία απορροφήθηκαν από την κατάργηση των πρώην ΠΙΚΠΑ.
Παρόλα αυτά, στα τέλη του 1998 κατά την προσφιλή μέθοδο της τότε κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε «τελετή εγκαινίων», χωρίς όμως να υπάρχει κτίριο ολοκληρωμένο, χωρίς προσωπικό και χωρίς φυσικά ασθενείς . Η ανέγερση του κτιρίου δεν ολοκληρώθηκε, εν αντιθέσει με όλες τις προμήθειες σε εξοπλισμό , με τρόπο μάλιστα που προκάλεσε το δημόσιο αίσθημα.
Σήμερα και μετά την συστηματική προσπάθεια 5 ετών:
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων απορροφήθηκαν ταχύτατα οι πόροι με τους οποίους έγινε μελέτη χωροθέτησης προκειμένου να διαμορφωθούν όλοι οι εσωτερικοί χώροι Αποθεραπείας & Αποκατάστασης(μονάδες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υδροθεραπείας , γυμναστήριο κ.ο.κ.)
Αποκαταστάθηκαν όλα τα παραπάνω λειτουργικά προβλήματα του κτηρίου, ενώ διαμορφώθηκαν οι αύλιοι και εξωτερικοί χώροι οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αποθεραπείας και της επανένταξης των ασθενών.
Καταβλήθηκαν οι οφειλές προς τρίτους και έγινε άρση όλων των δικαστικών αποφάσεων κατά του Κέντρου.
Οργανώθηκε η γραμματειακή υποστήριξη και τηρούνται πλέον όλοι οι κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχθηκε ο εξοπλισμός, ενώ υποχρεώθηκαν οι προμηθευτές να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις και βλάβες.
Εκπονήθηκε σχέδιο Οργανισμού Διοίκησης & Λειτουργίας , με ενενήντα τρείς (93) Οργανικές Θέσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και αναμένεται η τελική προσυπογραφή του από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Από την 10/04/2006 ξεκίνησε η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού ενώ την 01/07/2006 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου με τη μορφή "ανοικτής νοσηλείας", η οποία από15/02/2008 με την πρόσληψη νέου προσωπικού, επεκτάθηκε σε "διημέρευση". Το σύνολο των περιστατικών, εξυπηρετούνται κυρίως με ίδια μεταφορικά μέσα .
Από την 01/03/2009 το προσωπικό του Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμφιλοχίας ανέρχεται στα πενήντα οκτώ (58) άτομα όλων των ειδικοτήτων με αποτέλεσμα από την 23/03/2009 να ξεκινήσει και η λειτουργία της "κλειστής νοσηλείας" και ήδη νοσηλεύονται οι πρώτοι οκτώ (8) ασθενείς (αποκλειστικά πολυτραυματίες και παραπληγικοί), πέραν των υπολοίπων ασθενών που εξυπηρετούνται καθημερινά. Για το σύνολο των ασθενών που ήδη εξυπηρετούνται, διαθέτει πληρότητα σε κάθε ειδικότητα, καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, όλη την εβδομάδα.
Υποβλήθηκαν προτάσεις για συμμετοχή στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ παράλληλα προεγκρίθηκε η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , ύψους 760.000 ευρώ για τη διαμόρφωση νέων χώρων. Αξιοποιείται κάθε δράση και κάθε προοπτική μέσω σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων που αφορούν την αποκατάσταση των ΑΜΕΑ και τον θεραπευτικό τουρισμό.
Το ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας, αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες που έχουν ανάγκες υπηρεσιών υγείας για αποθεραπεία και αποκατάσταση. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ολοκληρωμένη λειτουργία του Κέντρου ανήκουν σε πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που είναι αυταπόδεικτο, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες παραπληροφόρησης που επιχειρούνται δι’ απαξιωτικών χαρακτηρισμών και καταδεικνύουν σαφές έλλειμμα πολιτικής επιχειρηματολογίας.
Τακτική, που είθισται ναι χρησιμοποιείται από το ΠΑΣΟΚ απουσία προγράμματος και συγκροτημένης πολιτικής στην υγεία και πρόνοια.
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ