«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνονται τα εξής:
Η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας στα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας από τις πρώτους μήνες της ανάληψης των καθηκόντων της δέσμευσε ποσό 700.000€ από τον προϋπολογισμό της προκειμένου να αγορασθεί το υποδειχθέν από το Δήμο Ναυπάκτου οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαζόταν το σχολείο.
Ο Δήμος Ναυπάκτου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του είχε αναλάβει την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή Λεπτοκαρύτικα όπου βρίσκεται και το συγκεκριμένο οικόπεδο.
Ελείφθη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου προκειμένου ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας να υπογράψει τα απαραίτητα συμβόλαια αγοράς ώστε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου.
Δυστυχώς η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή αυτή, με ευθύνη του Δήμου ουδέποτε ολοκληρώθηκε.
Στη συνέχεια η Νομαρχία εστράφει σε άλλο οικόπεδο δεσμευμένο για ανέγερση σχολείου προκειμένου να το αποκτήσει και να το εισφέρει για την κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου.
Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. (οικοδομικό τετράγωνο) 368 και έχει επιφάνεια 4.765 m2 περίπου.
Η Νομαρχία, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση αγοράς του οικοπέδου, αφού ο Δήμος Ναυπάκτου ο οποίος είχε και έχει την υποχρέωση να συντάξει την απαραίτητη πράξη αναλογισμού δεν ενήργησε ποτέ, ανέλαβε με ίδιες δαπάνες να συντάξει κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά διαγράμματα ώστε να απαλλοτριωθούν οι υπάρχουσες ιδιοκτησίες εντός του οικοδομικού τετραγώνου 368.
Παράλληλα η Νομαρχία συνέταξε πράξη αναλογισμού της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει το Ο.Τ. 368 προκειμένου να δημιουργηθούν οι δρόμοι που προβλέπει το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην περιοχή αυτή.
Ακόμη, για κάθε ενδεχόμενο, εξετάζεται εναλλακτική λύση αγοράς οικοπέδου επιφάνειας 7.000 m2 περίπου το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.
Για το οικόπεδο αυτό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας συνέταξε τον Νοέμβριο του 2008 και απέστειλε φάκελο προς την επιτροπή καταλληλότητος στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ο.Σ.Κ. και της εκπαίδευσης ζητώντας το πόρισμά της ως προς την καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου.
Το πόρισμα της επιτροπής ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί στην Νομαρχία.
Από τα παραπάνω στοιχεία που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για το συγκεκριμένο σχολείο έπραξε και πράττει ό,τι είναι δυνατόν, για την απόκτηση του οικοπέδου.
Δεσμεύοντας στο ταμείο της 700.000€ από τις αρχές του 2007 μέχρι και σήμερα και κινητοποιώντας τις υπηρεσίες της αλλά και συμβούλους μηχανικούς για το σκοπό αυτό.
Όλες οι πιο πάνω ενέργειες της Νομαρχίας που αφορούσαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου αναλύθηκαν και έγιναν με σαφήνεια γνωστές στους άμεσα ενδιαφερόμενους (δασκάλους, γονείς) καθώς και στους φορείς της πόλης κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε (πριν πολλούς μήνες) στο Δημαρχείο Ναυπάκτου παρουσία του υπεύθυνου αντινομάρχη κ. Χρήστου Πετρόπουλου, εκπροσώπων της δημοτικής αρχής Ναυπάκτου και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου
Ο Δήμος Ναυπάκτου δεν ανέλαβε καμία υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του, στη φάση σύνταξης του φακέλου της πράξεως αναλογισμού.
Ταυτόχρονα αδιαφόρησε να προωθήσει το φάκελο τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή Λεπτοκαρύτικα (που είναι αποκλειστική του αρμοδιότητα) με αποτέλεσμα να φέρει ακέραια την ευθύνη για την μη έναρξη των διαδικασιών ανέγερσης του νέου κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.