«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 6 Απριλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ.Θ.ΣΩΚΟΥ πρός κ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ...για το ΤΟΕΒ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ NOMΑΡΧΗ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 06-04-2009
Α.Π. 636
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Μεσολόγγι
Τ.Κ : 302 00
Τηλέφ. : 26313 61603
FAX : 26313 61207
e-mail : nomarxis@aitnia.gr

ΠΡΟΣ: 1. κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αχαρνών 2 Τ.Κ. 10176, Αθήνα
2. κο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΑΚΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183, Αθήνα
ΚΟΙΝ.: κο ΣΠΥΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 69-71 T.K. 26442
Κύριε Υπουργέ,
Έπειτα από συνεχή αιτήματα των παρακάτω ΤΟΕΒ και με τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα καλλιεργητική περίοδο πραγματοποιήσαμε σύσκεψη στη Νομαρχία με τα Δ.Σ. των ΤΟΕΒ πεδιάδας Αγρινίου, Λυσιμαχίας, Οζερού, Φυτειών και Παναιτωλίου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν κυρίως στη βιωσιμότητα των ΤΟΕΒ και στην αποκατάσταση της λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα του τομέα και η εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος. Εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την επίλυσή τους και η λήψη θεσμικών μέτρων για τη λειτουργία και είσπραξη των απαιτήσεων των ΤΟΕΒ από τους οφειλέτες παραγωγούς και η οποία θα σταματήσει την απαξίωση των ΤΟΕΒ και την πορεία τους στην αυτοκατάργηση, λόγω οικονομικής δυσπραξίας. Πρόταση όσων παραβρέθηκαν είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με πρόβλεψη για την απαραίτητη προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλών προς τους ΤΟΕΒ κατά τη δήλωση στο ΟΣΔΕ.
Άμεση αντιμετώπιση, από διάφορα προγράμματα της Κρατικής Δραστηριότητας, αναγκών που αφορούν στη συντήρηση των πεπαλαιωμένων δικτύων των Ε.Ε. και οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από ίδιους πόρους των ΤΟΕΒ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια η εισφορά του κράτους στο κόστος λειτουργίας, διοίκησης και συντήρησης των ΤΟΕΒ, καθώς και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν είναι μηδενική.
Θεσμοθέτηση διατάξεων που θα προστατεύουν τους ΤΟΕΒ από τη «βιομηχανία» προσφυγής ορισμένων παραγωγών στη δικαιοσύνη για αποζημιώσεις λόγω ζημίας που τυχόν υπέστησαν από τη λειτουργία των έργων και οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν από τους ΤΟΕΒ, αφού χρονικά τοποθετούνται μέχρι και 5 χρόνια πριν.
Η παλαιότητα των αντλιοστασίων, η ηλικία των οποίων έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει δύο και τρεις φορές τη μέση διάρκεια ζωής τους, οδηγεί τους ΤΟΕΒ σε υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα τις υπέρογκες οφειλές προς τη ΔΕΗ, οφειλές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον προϋπολογισμό τους, ακόμη και με τη θέσπιση εκτάκτων εισφορών.
Η αναγκαιότητα συμπαράστασης εκ μέρους της ΔΕΗ, με μειωμένα τιμολόγια και ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών, είναι επιτακτική διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η λειτουργία των ΤΟΕΒ ακόμη και την προσεχή αρδευτική περίοδο.
Παρά τα προβλήματα στην είσπραξη των οφειλών από τους ΤΟΕΒ και τη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης με την κατάργηση της καπνοκαλλιέργειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά. Έτσι, ανελαστικές δαπάνες, όπως οι μισθοί και οι εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνεχίζουν να τρέχουν, με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των ΤΟΕΒ να οφείλουν υπέρογκα ποσά κυρίως προς το ΙΚΑ, γεγονός που οδηγεί σε προσωπική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. των ΤΟΕΒ και κυρίως του Προέδρου.
Τα πρωτεύοντα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι ηλικίας πάνω από 50 ετών με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές με μεγάλη απώλεια και σπατάλη νερού. Οι επεμβάσεις που έγιναν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος κάλυψαν μόνο τα πολύ επείγοντα προβλήματα των δικτύων. Για την ανανέωση των δικτύων, τα οποία έχουν περάσει στο σύνολό τους το όριο ζωής που προβλέπει το Υπουργείο, πρέπει να διατεθούν πολλαπλάσιες πιστώσεις.
Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Υπαίθρου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είναι ευκαιρία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα και να σταματήσει η πλήρης απαξίωση του τεράστιου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Αχελώου, του οποίου η αξία σε τρέχουσες τιμές είναι συγκρίσιμη με τα μεγάλα εθνικά έργα.
Πέραν των παραπάνω θα οδηγηθούμε και στην ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ