«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

Συνεδρίαση της Επιτροπής Υποδομών και Προγραμματισμού της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.

Συνεδρίασε σήμερα (Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2009), η Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.
Μεταξύ άλλων αποφάσισε την: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Λυκείου-Γυμνασίου Αιτωλικού» προϋπολογισμού 500.000€.
Ακόμη αποφάσισε την έγκριση δαπάνης για εκπόνηση μελετών των εξής έργων:
α) Βελτίωση οδικού άξονα Παραβόλας προς όρια νομού (παράκαμψη Νερομάνας).
β) Αποπεράτωση Επαρχιακού οδικού Άξονα από διασταύρωση προς Ψηλόβραχο-Αγαλιανό-Γέφυρα Μπέλευ.