«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 17 Απριλίου 2009

Διαχειριστική Επάρκεια απέκτησε η ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Ο υψηλός βαθμός οργάνωσης και τεχνογνωσίας της ΔΕΥΑ Αγρινίου επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά, αφού είναι η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ ( 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) .
Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την οργάνωση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου, με βάση τις αυξημένες απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί ο Δήμος «ενεργητικός» και όχι «παθητικός» φορέας άσκησης πολιτικής αποδίδουν καρπούς.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου όχι μόνο έχει λάβει επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας, αλλά ήδη έχει καταθέσει 5 προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.
Μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας και από τη ΔΕΥΑΑ, ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να καταθέσει νέες προτάσεις σε όποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προκηρυχθεί, ώστε να εισρεύσουν στην περιοχή όσο το δυνατόν περισσότεροι οικονομικοί πόροι.