«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ


Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο, αίθουσα Ν.Σ.).
Συζήτηση και απόφαση του Ν.Σ. αναφορικά με τις αρνητικές εξελίξεις στα αγροτικά ζητήματα της χώρας και ειδικότερα στο θέμα του καπνού (από αναβολή, σχετικό αίτημα του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σολτάτου Γεωργίου και η αριθ. 23/2009 απόφαση του Ν.Σ.).
Έγκριση του Ν.Σ. του ετήσιου Νομαρχιακού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δασοπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 7 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 8, παρ. 6 του Ν. 3208/2003.
Εισηγητής: Ο κ. Αυγέρης Σάββας.
Ορισμός εκπροσώπου του Ν.Σ. με τον αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 2734/1999.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Λύτρας Ιωάννης (Αντινομάρχης).
Συζήτηση του Ν.Σ. επί του υπομνήματος διαμαρτυρίας εργαζομένων και κατοίκων που διέρχονται καθημερινά από τη σήραγγα του Ακτίου για το υψηλό κόστος διέλευσης και την κατάργηση των εκπτωτικών καρτών διέλευσης.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης)
Απόφαση του Ν.Σ. περί υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: «Γνωρίζω το Λαϊκό Θέατρο».
Εισηγητής: Ο κ. Κατσούλης Παναγιώτης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας 10.000 τον. Ημερησίως και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 308, 11 KW», που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Τοπικού Διαμερίσματος Γαλατά του Δήμου Χάλκειας Νομού Αιτωλ/νίας, επί γηπέδου έκτασης 10.103,00 τ.μ. της εταιρίας «Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ναυπάκτου Α.Ε.» .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επαγγελματικό Εργαστήριο κατασκευής τεντών» ιδιοκτησίας Νταγιάντα Ηλία που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Αγίου Κων/νου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας, επί γηπέδου έκτασης 1.300,00 τ.μ. .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν. 2672/1998, για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών υπηρεσιών της Ν.Α..
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνιος (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Δήμου Αστακού Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού, εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπων της Ν.Α. με τους αναπληρωτές αυτών στην, οριζόμενη από το άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης, Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Δήμου Ινάχου Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Τοπικού Διαμερίσματος Μπαμπαλιού του Δήμου Ινάχου, εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπων της Ν.Α. με τους αναπληρωτές αυτών στην, οριζόμενη από το άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης, Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών σε έκταση 30.000 τ.μ., στη θέση «Λαγκαδά» του Τοπικού Διαμερίσματος Λεπενούς του Δήμου Στράτου Νομού Αιτωλ/νίας (χωρίς χρήση εκρηκτικών) .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» με αυτόνομο σύστημα παροχής ενέργειας APS, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού του Δήμου Αιτωλικού, ιδιοκτησίας «VODAFONE Α.Ε.» με κωδικό 1002897 .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).