«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Yποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».


Την υποβολή πέντε προτάσεων για ένταξη αντίστοιχων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού 2.560.000,00 ευρώ, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά τη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009.
Τα έργα που προτείνονται είναι:
1) «Προσβάσιμο Αγρίνιο: Ψηφιακή πύλη αμφίδρομης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία», προϋπολογισμού 950.000,00 ευρώ.
2) «Ψηφιακή πύλη αμφίδρομης πληροφόρησης από το Δήμο Αγρινίου προς τους πολίτες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής συνείδησης και δράσεων πρασίνου με χρήση «πράσινης κάρτας»» προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ.
3) «Σύστημα Ασφαλούς και Διαφανούς Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα Τοπικά Δρώμενα του Δήμου Αγρινίου (e-Voting)» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ.
4) «Διαδραστικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου για την παροχή η-υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.
5) «Ψηφιακή ενσωμάτωση της Τρίτης Ηλικίας με εκπαίδευση στη χρήση ΤΠΕ στο Δήμο Αγρινίου» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ.
Με την κατάθεση των προτάσεων αυτών, ο Δήμος Αγρινίου, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και έχοντας εξασφαλίσει τη Διαχειριστική του Επάρκεια, είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ (4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).