«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

Για τους υδάτινους πόρους

Τι προτείνει το ΚΚΕ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα με το ζήτημα του νερού είναι τεράστια. Τα προβλήματα έχουν αιτίες. Η ανεξέλεγκτη λειτουργία των χωματερών, με αποτέλεσμα τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Η υφαλμύρωση και η ανυπαρξία αποχετευτικών συστημάτων και βιολογικών καθαρισμών ακόμα και σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, η ρύπανση ακόμα και των ελάχιστων ποταμών στην Αττική που έχουν απομείνει (Κηφισός, Ασωπός και άλλα) και η μετατροπή τους σε οχετούς αποχέτευσης βιομηχανικών λυμάτων. Τα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης πολλών πολεοδομικών συγκροτημάτων που έχουν σαν αποτέλεσμα οι απώλειες να φθάνουν στο 40% και πολλά από αυτά είναι και επικίνδυνα για τη δημόσια Υγεία, επειδή έχουν σωλήνες αμιάντου.
Το ΚΚΕ σε πανελλαδικό επίπεδο διεκδικεί:1. Την επεξεργασία ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, που θα αφορά στην έρευνα, στη χρήση, στην προστασία, στις χρήσεις και στην ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων στο σύνολο της επικράτειας και κατά υδατικό διαμέρισμα, όλες τις διαστάσεις του νερού (φυσικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές) και τη μεταξύ τους δυναμική.
2. Την προστασία όλων των δασών της Αττικής, και σε όλη βεβαίως την Ελλάδα, την αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων και την εκτέλεση από τις κρατικές υπηρεσίες των απαιτούμενων όρων ορεινής υδρονομίας για να εμπλουτιστούν οι υδροφορείς, να αποτραπούν οι πλημμύρες και οι διαβρώσεις εδαφών.
3. Την αναβάθμιση και προστασία όλων των υδροφόρων από αστικά και βιομηχανικά λύματα και την κατάργηση του ΠΔ της χούντας που χαρακτηρίζει τον Ασωπό αγωγό παροχέτευσης επεξεργασμένων λυμάτων εργοστασίων.
4. Τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποσκλήρυνση των υφάλμυρων υδάτων και την αφαλάτωση για την εξασφάλιση των αυξανόμενων υδατικών αναγκών της Αττικής.
5. Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και την ένταξή τους στην κρατική ΕΥΔΑΠ, η οποία θα έχει ευθύνη διαχείρισης όλων των υδατικών πόρων της Αττικής. Για τη Θεσσαλία, το ΚΚΕ προτείνει:
Την υλοποίηση των έργων εκτροπής του Ανω Ρου του Αχελώου, επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, αξιοποίησης των νερών του Σμοκόβου και του Ταυρωπού, καθώς και την κατασκευή δεκάδων άλλων μικρών και μεγάλων φραγμάτων.
Να γίνουν άμεσα επιδιορθώσεις στα παλιά και να κατασκευαστούν νέα σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού καθ' οδόν.
Την άμεση καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών στις καλλιέργειες από τη λειψυδρία.
Διευκόλυνση των πληγέντων παραγωγών από την ΑΤΕ σε νέα και παλαιά χρέη χωρίς επιβαρύνσεις.
Η ΔΕΗ να παρέχει ρεύμα στους αγρότες, ώστε να ποτίζουν όταν και όσο χρειάζεται τα χωράφια τους.

ΠΗΓΗ: www.kke.gr