«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Νέα έργα!

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Δεκαεννιά (19) νέα έργα περιλαμβάνει το ετήσιο νομαρχιακό πρόγραμμα σχολικής στέγης που εγκρίθηκε χθες (Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009) από την συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας.
Τα νέα έργα είναι τα εξής:
· Επισκευή 4/θέσιου Δημοτ. σχολείου Στάνου. Προϋπολογισμός: 150.000€.
· Εργασίες επισκευών στο Δημοτ. Σχολείο Παραβόλας.
Προϋπολογισμός: 60.000€.
· Εργασίες επισκευών στο Δημοτ. Σχολείο Θέρμου. Προϋπολογισμός: 60.000€.
· Γενική Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Λεσινίου. Προϋπολογισμός: 140.000€.
· Γενική επισκευή Διδακτηρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Ματαράγκας.
Προϋπολογισμός: 320.000€.
· Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χαλκιόπουλου. Προϋπολογισμός: 80.000€.
· Διαμόρφωση Σχολικού Κτιρίου στην Αμφιλοχία. Προϋπολογισμός: 120.000€.
· Εργασίες επισκευών στο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου.
Προϋπολογισμός: 120.000€.
· Κατασκευή υπόστεγων στο 2ο & 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου.
Προϋπολογισμός: 100.000€.
· Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών Υποδομών Δήμου Αλυζίας.
Προϋπολογισμός: 90.000€.
· Αντικατάσταση μεταλλικής στέγης, επισκευή ξύλινης στέγης του 1ου ΕΠΑΛ Κατοχής. Προϋπολογισμός: 50.000€.
· 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. Προϋπολογισμός: 3.580.000€.
· Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου. Προϋπολογισμός: 1.680.000€.
· Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γουριάς.
Προϋπολογισμός: 1.550.000€.
· Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλόπουλου.
Προϋπολογισμός: 60.000€.
· Γενική επισκευή στο Νηπιαγωγείο Καινουργίου του Δ. Θεστιαίων.
Προϋπολογισμός: 90.000€.
· Εργασίες επισκευών και προσθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Βόνιτσας
Προυπολογισμός: 150.000ε
· Καθαίρεση του Γυμνασίου Κατοχής λόγω καθολικής χρήσης αμιάντου.
Προϋπολογισμός: 140.000€.
· Προμήθεια και εγκατάσταση 15 αιθουσών ελαφράς προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κατοχής. Προϋπολογισμός: 380.000€.
Ταυτόχρονα υπερψηφίσθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυτικής Ελλάδας για την κατασκευή στο νομό νέων διδακτηρίων όλων των βαθμίδων (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια).
Τα νέα διδακτήρια που προτείνονται είναι τα εξής:
· Ανέγερση Γυμνασίου Αστακού: Προϋπολογισμός: 3.000.000€.
· Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου. Προϋπολογισμός: 3.800.000€.
· Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μενιδίου.
Προϋπολογισμός: 1.600.000€.
· Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς.
Προϋπολογισμός: 3.200.000€.
· Ανέγερση 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου.
Προϋπολογισμός: 2.000.000€.
· Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παντάνασσας.
Προϋπολογισμός: 780.000€.
· Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μύτικα.
Προϋπολογισμός: 1.400.000€.
· Νέα πτέρυγα 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Προϋπολογισμός: 1.300.000€.
· Νέα πτέρυγα εργαστηρίου ΣΕΚ Μεσολογγίου.
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
· Νέα πτέρυγα Δημοτικού Σχολείου Θέρμου.
Προϋπολογισμός: 1.000.000€.
· Νέα πτέρυγα Γυμνασίου-Λυκείου Θέρμου.
Προϋπολογισμός: 1.300.000€.
· Ανέγερση 19ου Δημοτ. Σχολείου Αγρινίου.
Προϋπολογισμός: 1.900.000€.
· Ανέγερση 3ου Δημοτ. Σχολείου Αμφιλοχίας.
Προϋπολογισμός: 1.800.000€.
· Ανέγερση 21ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Προϋπολογισμός: 1.900.000€.