«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Προκήρυξη για πρόσληψη (11) έντεκα ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει την πλήρωση συνολικού αριθμού ένδεκα (11) θέσεων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα :
Α΄ Δέκα (10) άτομα Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), χωρίς ειδικά προσόντα, ως εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων (ΥΕ16) , για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 και
Β΄ Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 347/2003 .
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤ΄εναερίων
Την προκήρυξη καθώς και την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν είτε από τον Δήμο Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 1ος όροφος , γραφείο 3 είτε από το ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου Μανδηλαρά 3 .