«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τριχωνίδα 23 / 3 / 2009
ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΙΧΩΝΙΩΝ ΔΗΜΩΝ:
ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ,
ΘΕΡΜΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΤΡΙΧΩΝΙΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΘΕΡΜΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Κοινοποίηση:
1. κ. Σπ. Σπυρίδωνα
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
2. κ. Ευθύμιο Σώκο
Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας
3. κ. Μάριο Σαλμά
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Βουλευτές Αιτ/νιας
κ.κ. Δημήτριο Σταμάτη, Σπήλιο Λιβανό, Βασίλειο Μαγγίνα, Χρήστο Βερελή, Θάνο Μωραΐτη, Σοφία Γιαννακά, Νικόλαο Μωραΐτη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

Η διαδημοτική συνεργασία των πέντε παρατριχώνιων Δήμων Θεστιέων – Παραβόλας – Θέρμου – Μακρυνείας – Αρακύνθου που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008 και έχει ως στόχο την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής με αφορμή τις δηλώσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ στο συνέδριο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την παγκόσμια ημέρα του νερού ότι τα νερά της λίμνης Τριχωνίδας θα διοχετευτούν προς την Αθήνα για την υδροδότησή της δηλώνει τα ακόλουθα:
Αντί ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Θ. Ξανθόπουλος να επαναφέρει την ξεπερασμένη «παλιά ιδέα» – μετά την εκτροπή των νερών του Εύηνου για την υδροδότηση της Αθήνας – τα νερά της λίμνης Τριχωνίδας να διοχετευθούν προς ενίσχυση των ταμιευτήρων Ευήνου και Μόρνου για τον ίδιο λόγο, έχει υποχρέωση προηγουμένως να ασχοληθεί με την επεξεργασία και εφαρμογή συνδυασμένων πολιτικών και μέτρων για την ορθολογική, συνετή και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας μας που επιβάλλει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3199/2003 αλλά και από το πνεύμα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να προσδιορίσουν όλες τις λεκάνες απορροής και να εκπονήσουν σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού δηλαδή για κάθε υδατικό διαμέρισμα.
Μόνον μετά την έγκριση σχετικού σχεδίου διαχείρισης και προγράμματος μέτρων κατά τις διατάξεις του ν. 3199/2003 είναι επιτρεπτή η εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Πάρα ταύτα στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο διαχείρισης (πλην του Αχελώου), ένα μεγάλο μέρος του νερού που κάθε χρόνο ξοδεύεται σε διάφορες χρήσεις δεν πρόκειται να αναπληρωθεί ποτέ και η χώρα μας παραμένει προσκολλημένη σε ξεπερασμένες τεχνικές παρεμβάσεις «με την κατασκευή φραγμάτων και μεγάλων έργων», παρότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι, εκτός από περιβαλλοντικά επιζήμιες, είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά ασύμφορες.
Τέλος υπενθυμίζουμε τις δημοσιευθείσες στον τύπο, δηλώσεις του Προέδρου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ. Κωστούλα, στο ίδιο ως άνω συνέδριο, ότι υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων για την υδροδότηση της Αττικής και τις επιστημονικές επισημάνσεις για την βλάβη που θα προκαλέσει η μεταφορά των νερών της Τριχωνίδας στην Αθήνα στην βιοοικολογική ακεραιότητα του οικοσυστήματος της λίμνης και στους σπάνιους οικοτόπους (ασβεστούχους βάλτους) που υπάρχουν ακόμη σ’ αυτήν και αποτελούν τον οικολογικό δείκτη της περιοχής.
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι προστατευόμενη περιοχή, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, και ως εκ τούτου, χρήζει μιας ειδικής μεταχείρισης και διαχείρισης όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τις μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ ’99 που υλοποιήθηκε στην περιοχή μας.
Δυστυχώς αντί να εξαγγελθούν προγράμματα σωτηρίας της, όπως η κατασκευή του όλου συστήματος αποχέτευσης της βόρειας και της νότιας πλευράς, γίνεται λόγος για μεταφορά των υδάτων της.
ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ το αίτημά μας για την εκπόνηση μια ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.) και των ειδικών ενδεδειγμένων σχεδίων διαχείρισης που έχει υποχρέωση η Ελλάδα να προωθήσει και να εφαρμόσει για τις περιοχές NATURA με βάση την Κοινοτική Οδηγία 92/43 σε συνδυασμό με το σχέδιο διαχείρισης, το οποίο πρέπει να συνταχθεί, για την λεκάνη απορροής στην οποία θα ενταχθεί η λίμνη Τριχωνίδα,
ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργασία με τους υπόλοιπους Φορείς της περιοχής μας να υπερασπιστούμε τη λίμνη Τριχωνίδα, το τελευταίο οικολογικό απόθεμα το νομού μας, και να αποτρέψουμε ένα ακόμη οικολογικό έγκλημα που θα οδηγήσει στο στέγνωμα του Νομού Αιτωλ/νίας.

Για το Δήμο Θεστιέων
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
Για το Δήμο Παραβόλας
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΡΔΑΣ
Για το Δήμο Θέρμου
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
Για το Δήμο Μακρυνείας
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Για το Δήμο Αρακύνθου
Ο Δήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΝΤΖΑΝΗΣ