«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Ασυμβίβαστο Δημοτικού Συμβούλου [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Ασυμβίβαστο Δημοτικού Συμβούλου [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
Με τη Γνωμοδότηση 7/2017, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα ότι, η ιδιότητα του μέλους Α.Σ.Ε.Π., δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, και ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους Α.Σ.Ε.Π. διατηρείται μεν η ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, αναστέλλεται όμως η άσκηση των σχετικών καθηκόντων.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Γνωμοδότησης, κατόπιν ερωτήματος του Υπ. Εσωτερικών, εκδόθηκε συμπληρωματική, για τον τρόπο υλοποίησης της αναστολής των καθηκόντων του Δημοτικού Συμβούλου, που είναι ταυτόχρονα και μέλος του Α.Σ.Ε.Π., όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.
Συγκεκριμένα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ