«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι,  με την υπ΄αριθμ.
Γ4α/Γ.Π.30608(9-5-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, διορίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία Ειδικευμένος ιατρός Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β για τη ΜΕΘ του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας (Ν.Μ. Αγρινίου), επί θητεία του...
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
      
Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη αναφορικά με προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης