«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας  ανακοινώνεται ότι:

     Όσον αφορά τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας για την Ν.Μ. Αγρινίου, η προσωρινή       διαταγή  του Διοικητικού Εφετείου Πατρών δεν κωλύει την εκτέλεσή των, δεδομένου ότι...
αυτές είχαν υπογραφεί σε χρόνο που δεν υφίστατο καμία αναστολή και επομένως εκτελούνται κανονικά.

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης