«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Έλεγχος προσφυγών κατά Ο.Τ.Α. και Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας - Τι ισχύει

Έλεγχος προσφυγών κατά Ο.Τ.Α. και Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας - Τι ισχύει
Ότι, αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κωδικοποιητικού π.δ. 30/1996, Α’ 21), κατά των αποφάσεων της οποίας δεν προβλέπεται πλέον...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ