«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση συμβάσεων ΟΤΑ και αποσπάσεις υπαλλήλων

Παράταση συμβάσεων ΟΤΑ και αποσπάσεις υπαλλήλων
Παρατείνεται έως 31.12.2018, τόσο η δυνατότητα Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων και Περιφερειών, για έκτακτους και επείγοντες λόγους, να προχωρούν σε δαπάνες αναγκαίες για την υποδοχή και φιλοξενία πολιτών Τρίτων Χωρών, όσο και η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, λόγω των αυξημένων προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών, στις Υπηρεσίες των Υπηρεσίας Ασύλου, Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης και Γενικής Γραμματείας Υποδοχής. Σύμφωνα με την νομική ανάλυση του epoli.gr τα παραπάνω προβλέπονται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ