«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας για την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 
    6η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ –                                                                                    
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ &   ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                      
    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                 Αγρίνιο  20-12-2017
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                                                                                
                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας ενημερώνει σχετικά, με το πρόβλημα που προέκυψε με την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού ότι, στο Νοσοκομείο μας οι τακτικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, έως και 30 Νοεμβρίου 2017, έχουν καταχωρηθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των υπαλλήλων στις...
22 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
 Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε για τις παραπάνω αποδοχές με την αρίθμ. 0304 πράξη, Συν/ση 33η/12.12.2017.
Επίσης κάνουμε γνωστό ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές των συγκεκριμένων υπαλλήλων για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 θα τακτοποιηθούν κανονικά στις αρχές Ιανουαρίου.

                                                       Από την Διοίκηση