«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

ΣΣΕ στο Δημόσιο και Νόμοι: Ποιος “υπερισχύει” [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

ΣΣΕ στο Δημόσιο και Νόμοι: Ποιος υπερισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
Μία σημαντικότατη Γνωμοδότηση (274/2017) του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το αν ισχύουν και παράγουν έννομες συνέπειες, μισθολογικές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), υπογραφείσα μεταξύ Διοίκησης Κρατικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και του Σωματείου Εργαζομένων αυτού, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποκλίνουν από τις ρυθμίσεις του ν.4354/2015, με τις οποίες καθορίζονται τα μισθολογικά ζητήματα των δημοσίων υπαλλήλων, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από δημοσίους πόρους, παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.

Η υπόθεση...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ