«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το επιμελητήριο είναι ένας θεσμός  ο οποίος μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση της τοπικής οικονομίας.
Βασική προϋπόθεση για να επιτευχτεί αυτός ο στόχος είναι να υπάρξει ένα οργανωμένο και σαφές σχέδιο δράσης, ενεργοποίηση συνεργασιών, κατανομή ρόλων και άνοιγμα όλων των διαδικασιών στον επιχειρηματικό κόσμο, χωρίς δογματισμούς, ιδεοληψίες, φοβίες και μικρούς εγωισμούς.
Το επιμελητήριο οφείλει να είναι δημοκρατικό στην πληροφόρηση, συμμετοχικό στις αποφάσεις , συλλογικό στην δράση , αξιοκρατικό στις επιλογές  και αποτελεσματικό στους στόχους.
Σήμερα το επιμελητήριο μοιάζει αποκομμένο από το φυσικό του κύτταρο που είναι ο επιχειρηματίας.
Κεντρική θέση στο σχέδιο μας για να ανακτήσει το επιμελητήριο το θεσμικό του ρόλο και να βελτιώσει την λειτουργική του αποτελεσματικότητα, έχει ένα νέο μοντέλο διοίκησης όπου το κύριο πνεύμα του θα είναι...
το άνοιγμα στον επιχειρηματικό κόσμο, στις προτάσεις και τις ιδέες τους.
Για να γίνει ισχυρό το επιμελητήριο, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν συνολικά οι επιχειρηματικές δυνάμεις του νομού.
Αυτό προϋποθέτει ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο, με ουσιαστικό ρόλο και ανοιχτό στη συμμετοχή, με διαδικασίες που υπερβαίνουν τον κλασικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας.
Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι και των δύο παρατάξεων, καθώς και τα μη εκλεγμένα μέλη, θα αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις, θα έχουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το επιμελητήριο, με συγκρότηση ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία, με μια διαδραστική επικοινωνία που θα αξιοποιήσει κάθε θετική πρόταση ή σκέψη.
Στο νέο επιμελητήριο που έχουμε σχεδιάσει θα έχουν λόγο και ρόλο όσοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν χωρίς αποκλεισμούς.
Γιατί όταν οι θεσμοί υπηρετούνται από παρέες και λειτουργούν με κλειστές πόρτες είναι αδύναμοι. Εξυπηρετούν προνόμια και ατομικά συμφέροντα. Ξεστρατίζουν από την αποστολή τους. Και τελικά χάνεται η εμπιστοσύνη.
Η «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» είστε όλοι οι συνάδελφοι επιχειρηματίες που τόσα χρόνια βρίσκεστε στο περιθώριο των αποφάσεων, χωρίς λόγο, χωρίς συμμετοχή, χωρίς ενημέρωση, παρά μόνο ως οφειλέτες της ετήσιας συνδρομής και ψηφοφόροι την ημέρα των εκλογών.
Για την «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ», ο κάθε επιχειρηματίας είναι ισότιμο μέλος και συνομιλητής, συνδιαμορφωτής  και συνοδοιπόρος.