«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Ασκήθηκε ποινική δίωξη μετά από μήνυση Δ. Τραπεζιώτη για τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν έμπροσθεν του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου

Μετά από μήνυση της παράταξης μας ασκήθηκε ποινική δίωξη γιατί οι αρμόδιοι δεν μερίμνησαν για την κατασκευή κυκλικού κόμβου  και πεζογέφυρας  έμπροσθεν του υπεραστικού κτελ

--------------------------
Μετά από μήνυση που κατέθεσε ο επικεφαλής της Παράταξής μας κατά παντός υπευθύνου και συναρμοδίου για τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν επί της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Αντιρρίου - Αγρινίου – Ιωαννίνων, έμπροσθεν του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά δύο προσώπων τα οποία παραπέμπονται να δικασθούν με την κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια, δια παραλήψεως τελεσθείσα, (άρθρο 290 παρ. 2 Π.Κ.). Τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν μπορούμε να τα  ανακοινώσουμε διότι...
τούτο δεν επιτρέπεται από το νόμο  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997), θα είναι όμως αναρτημένα στο Πινάκιο του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου κατά την ημέρα της δικασίμου. 
Το κατηγορητήριο μεταξύ άλλων αναφέρει:  «………..………… Κατηγορούνται ως υπαίτιοι ότι στο  Αγρίνιο και κατά τα έτη 2015-2016……..………..…δεν μερίμνησαν για την κατασκευή του έργου, …………………… προς άρση της επικινδυνότητας σε συγκεκριμένες θέσεις, …………………….. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο και ειδικότερα δεν μερίμνησαν τόσο για την κατασκευή υπέργειας διάβασης πεζών (πεζογέφυρας) όσο και δημιουργία κυκλικού κόμβου, ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής αναστροφή, δεδομένου ότι δεν προβλέπετε από εκεί η δυνατότητα νόμιμης εισόδου-εξόδου από το Υπεραστικό Σταθμό ΚΤΕΛ Αιτ/νίας. …………………………… Η ως άνω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται στις διατάξεις των άρθρων: 1, 14, 18, 26 παρ. 1β, 28, 51, 53, 57, 79 και 290 παρ. 2 του ΠΚ. …………………»
Ανεξάρτητα όμως από την άσκηση της ποινικής δίωξης και την αναζήτηση των  ποινικών ευθυνών το Κατηγορητήριο εμμέσως πλην σαφώς «υποδεικνύει – υπαγορεύει» στην Πολιτεία τι πρέπει να κάνει για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων και συγκεκριμένα ότι πρέπει να κατασκευασθεί έμπροσθεν του Υπεραστικού ΚΤΕΛ κυκλικός κόμβος και πεζογέφυρα. Συνεπώς η μήνυση μας παρήγαγε αποτελέσματα όπως αποτελέσματα παρήγαγαν και άλλες παρεμβάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες της Παράταξής μας όπως η διάσωση του 9ου Δημοτικού Σχολείου, η ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου, η διακοπή της παροχής νερού στο Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης από ακατάλληλη πηγή υδροληψίας και η προστασία των πολιτών από τα ληγμένα προϊόντα διατροφής κ.α. Φαίνεται λοιπόν ότι τα συμφέροντα του Δήμου Αγρινίου και τα δικαιώματα των πολιτών τελικώς τα υπερασπίζεται η Αντιπολίτευση.

Γραφείο τύπου δημοτικής παράταξης
«αγρινιο ανατροπη τωρα-πολιτεσ σε δραση»