«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Φύλαξη Παλιού Νοσοκομείου ΑγρινίουΓ Ε Ν Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο  Κ Ο Μ Ε Ι Ο    Α Ι Τ/Ν Ι Α Σ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ

 Θέμα: Φύλαξη Παλιού Νοσοκομείου


Από τη Δευτέρα 12/6/2017 άρχισε η φύλαξη του παλιού νοσοκομείου από ιδιωτική εταιρεία με την οποία επεγράφη σύμβαση από τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Η Διοίκηση, πιστεύει ότι οφείλουμε και μπορούμε να αποτρέψουμε τον περεταίρω βανδαλισμό του νοσοκομείου και την υποβάθμιση της περιοχής και συνεπής στις εξαγγελίες της ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο έργο.
Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη η διαδικασία εγκατάστασης βιντεο-εποπτείας του χώρου για ολοκληρωμένη επιτήρησή του.
Αυτά όμως δεν αρκούν.
Μετά την αποτροπή της περεταίρω καταστροφής του κτιρίου, πρέπει...
να προχωρήσουμε –όπως έχουμε προ-αναγγείλει- και σε αξιοποίηση του νοσοκομείου.
Έτσι έχουν ήδη εκπονηθεί οι μελέτες για συγκεκριμένα τμήματα του νοσοκομείου όπου θα στεγαστούν διάφορες υπηρεσίες. Οι μελέτες αυτές βρίσκονται στην 6η Δ.Υ.ΠΕ για την τελική έγκριση σκοπιμότητας και προωθούνται προς εξεύρεση πόρων για την έναρξη εργασιών.
Παράλληλα –όπως ήδη έχει αναγγείλει η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.- έχει γίνει η έγκριση σκοπιμότητας από το Υ.Υ. και σύντομα εντάσσεται στα έργα του ΕΣΠΑ η αναμόρφωση του νότιου τμήματος, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το Αστικό Κέντρο Υγείας.
Με την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων, περνάμε σε μία άλλη εποχή για το παλιό νοσοκομείο, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί και η Διοίκηση του νοσοκομείου και η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ και που -συνεπείς στις δεσμεύσεις μας- συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα θέματα, αισιοδοξώντας πως έως το τέλος του έτους θα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.


Ο Διοικητής
Δημήτριος Γ. Μιχάλης