«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

“Άλλα ντ’ άλλων” η καταγραφή του προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άλλα ντ’ άλλων η καταγραφή του προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ελλιπείς και λανθασμένες καταχωρίσεις διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών στα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα (εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών) και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, που στόχο έχει την ορθή καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών προσώπων, που απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκησης και τους Φορείς της, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., δίνοντας, ταυτόχρονα, προθεσμία διόρθωσης αυτών, έως τις 7 Ιουλίου 2017. Στις σημαντικότερες παρατηρήσεις του Υπ. Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ