«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

RIS3: Σε διαβούλευση από την Περιφέρεια η δράση για ενίσχυση των Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στους τομείς «Ενεργειακές Εφαρμογές» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Στην Προδημοσίευση της Δράσης για την ενίσχυση των Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στους τομείς Προτεραιότητας της RIS3 της ΠΔΕ «Ενεργειακές Εφαρμογές» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» προχωρά με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας».
«Προχωράμε στην προδημοσίευση της Πρόσκλησης προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους φορείς και ...
στους δικαιούχους συμμετοχής, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και έπειτα από την ανάλογη διαβούλευση, όταν εκδοθεί αυτή, να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά και μεθοδικά» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία της διαβούλευσης.
Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τους τομείς της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
και προβλέπει την ενίσχυση Επιχειρήσεων, αλλά και συνεργατικών σχηματισμών τους και σε συνεργασία με Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας του Δημοσίου για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στους παραπάνω τομείς σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία και με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κείμενα ανάλυσης των θεματικών περιοχών, χωρίς να αποκλείονται άλλες προτάσεις άμεσα συναφείς με τους τομείς αυτούς.
Αναφερόμενος ο Απ. Κατσιφάρας στο «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σημειώνει πως στόχος είναι η περιοχή να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για επιχειρήσεις και νέους επιστήμονες, ερευνητές αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση, ενώ επίκεντρο είναι το πλήθος των καινοτομικών «περιουσιακών της στοιχείων» που την χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή «παραγωγή» νέων επιστημόνων και ερευνητών. Άλλωστε ανάπτυξη χωρίς υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα ουτοπικό στόχο.
«Η εκπόνηση της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε από μηδενική βάση με συστηματική διαδικασία από κάτω προς τα επάνω (bottom up) και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και καθοδήγηση της Ε.Ε.» και καταλήγει ο κ. Κατσιφάρας: «Η RIS3 αποτυπώνει και αναδεικνύει συγκεκριμένους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και αριστεία με έμφαση στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνας και την καινοτομία».
Η RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ δεν αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που περιγράφονται σε αυτήν και ειδικότερα για δράσεις ερευνητικής δραστηριότητας των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, προτείνει και προβλέπει δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων αυτών οι οποίες μπορούν να είναι το ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», το Εθνικό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, HORIZON 2020, ιδιωτική χρηματοδότηση κ.α.

Επικοινωνία
Η Προδημοσίευση της Πρόσκλησης (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν)  έχει ήδη αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα ώστε να ακολουθήσει η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση εντός του Ιουλίου 2017.
E-mail επικοινωνίας: dytikiellada@mou.gr, υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαμασιούλας Άρης, amamasioulas@mou.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613611417, 2613611400.

***
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για αποφυγή δασικών πυρκαγιών


Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές ανακοινώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού, για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών.
Τις αποφάσεις υπογράφουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Π.Ε. Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές ξεκινά από τις 21.00 κάθε βράδυ έως τις 06.00 το πρωί και για το διάστημα μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31-10-2017, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς (επίπεδο 4 και 5 του Χάρτη Πρόβλεψης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας).

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
1.Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
2. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών για το ίδιο χρονικό διάστημα στα παρακάτω σημεία:
·         στο Δασύλλιο Αγίου Χριστόφορου του Δήμο Αγρινίου
·         στο Δασύλλιο Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου
·         στο Πευκοδάσος Αγίου Συμεών του Δήμου Μεσολογγίου
·         στο Δάσος Φράξου στους Δήμους Μεσολογγίου και Ξηρομέρου
·         στο Δασύλλιο Οινιάδων του Δήμου Μεσολογγίου
·         στο Δασύλλιο του Δήμου Θέρμου
·         από την Πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον Περιφερειακό Δρόμο Ναυπάκτου.
3. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστημα πέριξ των αρχαιολογικών χώρων καθώς και των θρησκευτικών χώρων.
4. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστημα πέριξ και εντός των σκουπιδότοπων - χωματερών.
Εξαιρούνται οι εθνικοί, επαρχιακοί και ασφαλτοστρωμένοι δημοτικοί δρόμοι, οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι εργαζόμενοι στους αρχαιολογικούς, θρησκευτικούς χώρους, στους σκουπιδότοπους, στην υλοτομία τα δάση, οι έχοντες εργασία κάθε μορφής λαμβάνοντας μέτρα ασφάλειας, καθώς και οι παρόδιοι κτηματίες.
Ενημερώνονται οι πολίτες ότι από 01- 06- 2017 μέχρι και 31 -10 -2017 υπάρχει ενδεχόμενο ελέγχου από εξουσιοδοτημένα όργανα (Πυροσβεστική - Αστυνομία - Στρατός - Δασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσμα.
Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόμενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα πυρασφάλειας που από αυτή κρίνονται αναγκαία.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα οχήματα παροχής βοηθείας όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία.
H εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στις Δασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με περιοχή ευθύνης τους Δήμους των αντίστοιχων περιοχών.
Οι Δήμοι που στην περιοχή ευθύνης τους υπάγονται οι περιοχές που θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων για την ενημέρωση των δημοτών τους.
Οι τοπικές ομάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους και τις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα
Καλούμε τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας να συνδράμουν στην προσπάθεια των κρατικών και αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νομού.

Π.Ε. Αχαΐας
Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού.
Οι Δήμοι που στην περιοχή ευθύνης τους υπάγονται οι περιοχές που θα ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων και ενημέρωση των δημοτών τους.
Οι Τοπικές Ομάδες Πυρασφάλειας να εντάξουν στις περιπολίες τους και τις περιοχές που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεννόηση με τους Δήμους και τα Δασαρχεία να συνδράμουν για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μέτρου.
Οι περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες είναι:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις:
·         Δένδρο
·         Γεφυράκι
·         Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι
2. Δάσος Κομποβουνίου
·         Από Κώμη και άνω
·         Από Μιτόπολη και άνω
3. Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)
4. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις:
·         Από Γήπεδο και άνω
·         Από Δεξαμενή και άνω
5. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)
6. Από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)
7. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια - Αλεποχωρίου
8. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.
9. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.
10. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.
11. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι
12. Χρούτσα-Μενελού- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)
13. Χρούτσα-Λυκοχωρός- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)
14. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) - Ανω Ζήρια
15. Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος Ελάτης)
16. Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί
2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)
3. Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο - Στόλο
4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)
5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)
6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)
7. Από Άρμπουνα -Έλατος - Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)
8. Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)
9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)
10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)
11. Καστανοδάσος Κέρτεζης
12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)
13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)
14. Σφήνες - Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)
15. Νάσια - Σουληνάρι (Δρυοδάσος)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
1. Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγγι Βουραϊκού
2. α) Φαράγγι Βουραϊκού - Κάστρο
β) Κάστρο-Τράπεζα
γ) Κάστρο-Καθολικό
3. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - Ποροβίτσα
4. Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά - Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό
5. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)
6. Χωριό Μοναστήρι - Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως
7. Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)
8. Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
9. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ριζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
10. Ζαρούχλα - Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
11. Καλόγριας Λάκκα - Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)
12. Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)
13. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - Πέντε Βρύσες Μελισσιών
14. Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)
Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.
Καλούμε τους πολίτες της Αχαΐας να συνδράμουν στην προσπάθεια των κρατικών αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία.

Π.Ε. Ηλείας
1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου του όρου Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λάπιθα.
Εξαιρούνται οι εθνικοί, επαρχιακοί και ασφαλτοστρωμένοι δημοτικοί δρόμοι, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών και οι εργαζόμενοι στην υλοτομία στα δάση του όρους Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λάπιθα, καθώς επίσης οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες.
2. Απαγόρευση κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:
·         στο δάσος της Στροφυλιάς-Κουνουπελίου
·         στο δάσος της Στροφυλιάς Ζαχάρως
·         από δάσος Κατάκολου έως δάσος Σκαφιδιάς
·         στο δάσος Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας
·         στο δάσος Θινών
·         στο δάσος Επιταλίου – Αλφειούσας - Φράγμα Αλφειού
·         στο δάσος Ράχες - Ανεμοχώρι - Καλλίκωμο
·         στο δάσος Σμίλα, και Στρέφι (δρόμος ΤΟΕΒ από Καρούτες – Στρέφι)
·         στο δάσος Πλουτοχωρίου
·         στο δάσος Κρεστένων- δάσος Σεφερλή - Κ.Σαμικού -Κρουνοί
·         στο δάσος Καλυβάκια - Μπάμπες – Σκιλλουντία –Γρύλος
·         στο δάσος Νέδα –Φιγαλεία
·         στο δάσος Θολό
·         στο δάσος Μιράκα –Βασιλάκι – Νεμούτα – Φολόη – όρια Ν. Ηλείας
·         στο δάσος Δήμου Κάστρου Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης (εγκαταστάσεις GRECOTEL)
·         στις δασικές περιοχές των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου.
Εξαιρούνται οι εθνικοί, επαρχιακοί και ασφαλτοστρωμένοι δημοτικοί δρόμοι, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες.
3. Απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ των αρχαιολογικών χώρων:
·         της Αρχαίας Ολυμπίας
·         της Αρχαίας Ήλιδας
·         και του Επικούρειου Απόλλωνα
και των θρησκευτικών χώρων:
·         Μονή Αγ. Ελεούσα
·         Μονή Βλαχέρνας
·         Παναγία Εισοδιώτισσα Αγίου Ιωάννου
·         Ι. Μονή Σκαφιδιάς
·         Ι. Μονή Κρεμαστής Λανθίου
·         Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Πελοπίου
·         Ι. Μονή Άνω Δίβρης
·         Ι. Μονή Φραγκοπηδήματος Βουνάργου
·         Ι. Μονή Αναλήψεως
·         Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βουλιαγμένης
·         Ι. Μονή Προφήτη Ηλία
·         Ι. Μονή Σεπετού Αλιφείρας
·         Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής Μακρισίων.
Εξαιρούνται οι εθνικοί, επαρχιακοί και ασφαλτοστρωμένοι δημοτικοί δρόμοι, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες.
4. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πέριξ και εντός των σκουπιδότοπων - χωματερών:
·         Κρεστένων
·         Ανδρίτσαινας
·         Φολόης
·         Ζαχάρως
·         Λαμπείας
·         Βώλακος
·         Αλιφείρας
·         Πύργου (Αγκινάρα)
·         Δροσελή Δήμου Λεχαινών
·         Βουρλιά Τραγανού Δήμου Ανδραβίδας
·         Κουγέικα Τ.Κ. Καπελέτου Δήμου Βουπρασίας
·         Βυτινέικα Δήμου Κάστρου – Κυλλήνης
·         Μπαλί Θινών Δήμου Βαρθολομιού
·         στην περιοχή Κονιδέικα του Δήμου Αμαλιάδας και
·         στο Τ.Κ. Κόροιβος του Δήμου Γαστούνης.
Ενημερώνονται οι πολίτες ότι από 10/06/2017 μέχρι και 31/10/2017 υπάρχει ενδεχόμενο ελέγχου από εξουσιοδοτημένα όργανα (Πυροσβεστική – Αστυνομία – Στρατός – Δασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσμα.
Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόμενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα πυρασφάλειας που από αυτή κρίνονται αναγκαία.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα οχήματα παροχής βοηθείας όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία.
Η εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στις Δασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με περιοχή ευθύνης τους Δήμους των αντίστοιχων περιοχών.
Οι Δήμοι που στην περιοχή ευθύνης τους υπάγονται οι περιοχές που θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων για την ενημέρωση των δημοτών τους.
Οι τοπικές ομάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις  περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Καλούμε τους πολίτες της Ηλείας να συνδράμουν στην προσπάθεια των κρατικών αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νομού.