«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Οι δραστηριότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο «www.aitnia.gr»

Από σήμερα (Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010) στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας «www.aitnia.gr», ξεκίνησε η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του Νομάρχη και των Αντινομαρχών.
Επίσης στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι διακηρύξεις, οι διαγωνισμοί και δημοπρασίες έργων.