«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

ΑΓΡΙΝΙΟ: Άδεια Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων στην περιοχή εφαρμογής του Σ.Ε.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των οποίων η κατοικία βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής του, να προσέλθουν στη Δημοτική Αστυνομία, (Μεσολογγίου 6β) προκειμένου να εκδώσουν ειδική άδεια στάθμευσης μονίμου κατοίκου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων, των οποίων η κατοικία βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, επιτρέπεται η απεριόριστη στάθμευση και καθ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ, στις μικτές θέσεις του ΣΕΣ, χρησιμοποιώντας τις ειδικές άδειες στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Χορηγείται αποκλειστικά μια άδεια ανά κατοικία. Κάθε άδεια αντιστοιχεί αποκλειστικά σε ένα όχημα. Δεν δικαιούνται την άδεια αυτή οι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν θέση στάθμευσης σε γκαράζ.
Το κόστος έκδοσης της εξάμηνης αδείας είναι 25 ευρώ, της δε ετήσιας 50 ευρώ.
Η περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης έχει χωριστεί σε τέσσερις τομείς (Α, Β, Γ, Δ), οι οποίοι διαχωρίζονται από τις εξής οδούς:
Στον άξονα Βορρά – Νότου από τις οδούς: Παπαστράτου – Χαρ. Τρικούπη
Στον άξονα Ανατολή – Δύση από τις οδούς Σαλάκου – Μπαϊμπά
Με τη άδεια μονίμου κατοίκου, η οποία θα ανανεώνεται κάθε εξάμηνο ή έτος, οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε μικτή θέση του τομέα της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης, στον οποίο ανήκει η κατοικία τους. Όταν, ο μόνιμος κάτοικος που ανήκει σε συγκεκριμένο τομέα, σταθμεύσει σε έναν άλλο τομέα, θα αντιμετωπίζεται ως επισκέπτης και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια στάθμευσης κατοίκου, αλλά θα πρέπει να πληρώσει το τέλος στάθμευσης επισκέπτη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής αδείας είναι:
* Τίτλος κυριότητας οικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., που να μην περιλαμβάνει θέση στάθμευσης,
* Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,
* Άδεια κυκλοφορίας οχήματος,
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος έχει εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από το όνομα που αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας ή το μισθωτήριο συμβόλαιο),
* Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1, Πίνακας 1, δηλαδή μόνο το τμήμα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του φορολογουμένου, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας).
Πληροφορίες:
Δημοτική Αστυνομία, (Μεσολογγίου 7Β), τηλέφωνα:2641031140, 2641031160