«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010

Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ στην Αιτωλοακαρνανία

Η στενή συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με τους δήμους του νομού και η διαχειριστική επάρκειά της να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, είχε ως αποτέλεσμα να ψηφισθούν χθες (Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010) από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους Αλυζίας και Θέρμου, προκειμένου οι πιο πάνω δήμοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τρία σημαντικά έργα.
Τα δύο έργα του Δήμου Αλυζίας είναι:
Αντικατάσταση του αγωγού δικτύου ύδρευσης, από τη θέση Πύργος μέχρι τη Δεξαμενή του τοπικού Διαμερίσματος Αρχοντοχωρίου, προϋπολογισμού 530.000 €.
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο τοπικό Διαμέρισμα Μύτικα προς παραλία Παλιόβαρκα, προϋπολογισμού 999.600€.
Με την υλοποίηση των πιο πάνω έργων ο Δήμος Αλυζίας στοχεύει στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των περιοχών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε οικισμούς οι οποίοι σήμερα υδρεύονται κυρίως από ατομικές γεωτρήσεις.
Η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Θέρμου αφορά στο έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής τμημάτων δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων εύρους Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού 640.000€.
Ακόμη, στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2010 το οποίο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) με στόχο την ομαλή εξέλιξη των δημοπρατημένων έργων.
Επίσης, αποφασίσθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα τριών νέων έργων εκ των οποίων δύο έργα στόχο έχουν την βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών και ένα έργο την χωρίς εμπόδια άρδευση των πεδιάδων του Δήμου Οινιαδών.
Πιο συγκεκριμένα τα τρία νέα έργα είναι:
Βελτίωση και άρση αστοχιών στο οδικό δίκτυο του νομού, προϋπολογισμού 550.000€.
Θρυμματισμός επικίνδυνων βράχων στο Τοπικό Διαμέρισμα Αυλακίου του Δήμου Ινάχου, προϋπολογισμού 70.000 €.
Αποκατάσταση βλαβών στη Διώρυγα 20 για την ομαλή άρδευση του Δήμου Οινιαδών.