«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Κρίσιμα ερωτήματα για τον Ανατολικό δίαυλο και την Κλείσοβα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεσολόγγι 18-2-2010
Κρίσιμα ερωτήματα για τον Ανατολικό δίαυλο και την Κλείσοβα
Όπως είναι γνωστό ο θαλάσσιος χώρος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι προστατευόμενη περιοχή από τη συνθήκη RAMSAR και χαρακτηρίστηκε ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Η Ανατολική ακτή – δίαυλος της Κλείσοβας έχει υποστεί τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση καθώς πριν λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ για δεκαετίες δέχονταν τα σκουπίδια της πόλης του Μεσολογγίου και τα αστικά λύματα σε υποτυπώδη επεξεργασία από τον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό. Ταυτόχρονα η εναπόθεση της λυματολάσπης στην περιοχή, χωρίς επεξεργασία, δημιουργεί ανάλογη οικολογική επιβάρυνση. Ο Δήμος Μεσολογγίου κινούμενος σε καθαρά εισπρακτική λογική, μίσθωσε για μια πενταετία από 28-12-2007 έως 28-12-2012 σε αλιευτικό συνεταιρισμό το δημοτικό ιχθυοτροφείο της Βόρειας Ανατολικής και Διαύλου Κλείσοβας, που γειτνιάζει με την επιβαρυμένη οικολογικά περιοχή.
Επειδή στο εν λόγω ιχθυοτροφείο ασκείται αλιευτική δραστηριότητα, καλούμε τους αρμόδιους φορείς να δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Κάθε πότε γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος για την ποιότητα και καταλληλότητα των υδάτων και από ποιους;
2. Αληθεύει ότι ο τελευταίος έλεγχος πραγματοποιήθηκε 8-7-2008, από δείγματα που προσκομίσθηκαν την 1-7-2008; Ποιοι φορείς του Δημοσίου ήταν παρόντες στην δειγματοληψία;
3. Είναι τα στοιχεία επαρκή σε σχέση με τα ψάρια που διοχετεύονται ανεξέλεγκτα στην αγορά με προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία;
4. Είναι ευχαριστημένος ο Δήμος της πόλης μας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού; Που και με ποιες διαδικασίες εναποτίθεται η λυματολάσπη;
5. Ποια έργα εξυγίανσης και με ποιες διαδικασίες ανάθεσης έχουν γίνει στον Ανατολικό Δίαυλο Κλείσοβας και ποια έργα ή μελέτες προγραμματίζονται;
6. Σε κάθε περίπτωση η δημόσια υγεία και η οικολογική προστασία είναι στην πρώτη προτεραιότητα των εμπλεκόμενων φορέων ναι ή όχι;
Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι ανεξαρτήτως των απαντήσεων που θα λάβει στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματα, θα προωθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη το ζήτημα αυτό, που άπτεται άμεσα με την δημόσια υγεία, την αλιευτική δραστηριότητα και την οικολογική ισορροπία της εν λόγω περιοχής.
Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου