«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

Ο Βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος.

Ο Βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής συμμετείχε σήμερα στη Συνεδρίαση του Περι-φερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, η οποία έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Πάτρα.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κος Κουρουμπλής ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να με-ριμνήσει για να δοθεί σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου αναλυτικός πίνακας όπου θα καταγράφονται τα ποσοστά κατανομής των μεγάλων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ κ.τ.λ.), ώστε να διαπιστωθεί για άλλη μια φορά η δυσμενής μεταχείριση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε σχέση με τις υπόλοι-πες Περιφέρειες, από την Κεντρική Εξουσία.
Εν συνεχεία ο κος Κουρουμπλής τόνισε ότι η κοινωνία της εν λόγω Περιφέρειας τα τελευταία χρόνια ζει τη λιτότητα των έργων και τον πληθωρισμό των λόγων. Χαρακτηριστικά ανέφερε:
« Όλοι μας, όσοι συμμετέχουμε εκάστοτε σε θεσμικά όργανα, αρεσκόμεθα να προβαίνουμε συνέχεια σε διαπιστώσεις απαλλάσσοντας τον εαυτό μας και από τις δικές μας ευθύνες, με-ταφέροντας πάντα την ευθύνη στην Κεντρική Εξουσία. Πόρισμα της βιωματικής μου εμπειρί-ας όπως είπε, υπήρξε η απόφασή μου να μην παραχωρώ σε κανένα το δικαίωμα να αποφασί-ζει για εμένα χωρίς εμένα. Είναι λοιπόν και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι αφήσαμε πολλές φορές το Αθηναϊκό Κράτος να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς».
Εκτός των άλλων ο κος Κουρουμπλής επισήμανε την ευθύνη που έχουμε όλοι διαχρονικά για τη μη κατασκευή σύγχρονου αναπτυξιακού οδικού δικτύου, με συνέπεια στους σημερινούς δρόμους να θυσιάζονται ζωές ιδιαίτερα νέων ανθρώπων. Ακόμα τόνισε πως ευθύνες έχουμε όλοι για την έλλειψη υποδομών στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της γεωργίας. Αυτοί οι τομείς πρέπει να τύχουν άμεσης προτεραιότητας.
Ο κος Κουρουμπλής χαιρέτησε και υποστήριξε την απόφαση της ένταξης υλοποίησης του ο-δικού δικτύου του Κεντρικού Ξηρομέρου και της εισόδου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγί-ου. Επιπρόσθετα ο ίδιος ζήτησε να υπάρξει αναδιάρθρωση του προγράμματος ΕΣΠΑ διότι από τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα 350 εκατομμύρια ευρώ δεν αφορούν υποδομές προτεραιό-τητας που έχει πραγματικά ανάγκη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο τόνισε την ανά-γκη λήψης συλλογικών πρωτοβουλιών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Οφείλουμε να απαλ-λαγούμε από το πολιτικό και τοπικιστικό μας αυτισμό και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα νέο περιφερειακό συλλογικό εγώ».
Στη συνέχεια της ομιλίας του, υποστήριξε πως βάση των διαπιστώσεων ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή είμαστε η πιο φτωχή Περιφέρεια, σε περίπτωση που αποφασισθεί από την Κυβέρνηση αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση όπως λέγεται του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να απαιτήσουμε αύξηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας.
Με εργαλείο το συλλογικό μας ΕΓΩ μπορούμε να καταστήσουμε σαφές ότι δε θα ανεχτούμε άλλη ανισόρροπη εις βάρος μας ανάπτυξη, όπως η απουσία δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί προς τους άλλους σε κανένα τομέα.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής κάλεσε το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά περιθώρια υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης νέων αγροτών και μικροεπιχειρηματιών.