«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Ερώτηση Π. Λαφαζάνη για τα προνοιακά επιδόματα

Καθυστερεί αδικαιολόγητα η προβλεπόμενη διάθεση των κονδυλίων για τα προνοιακά επιδόματα στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρά τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
Ερώτηση Π. Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Οικονομικών
Σύμφωνα με την 2/4431/25-01-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Τακτικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010, και μειώθηκαν οι πιστώσεις των περισσότερων φορέων κατά 10%. Επίσης σύμφωνα με την 2/6895/0020/3-2-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίστηκε η διάθεση όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2010, σε 8% κατά μήνα. Οι αποφάσεις αυτές πρακτικά σήμαιναν πως θα υπήρχε αδυναμία καταβολής από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των προνοιακών επιδομάτων σε ομάδες όπως νεφροπαθείς, παραπληγικοί, τυφλοί, κωφάλαλοι, ανασφάλιστοι κλπ, είτε ως προς το ύψος του επιδόματος είτε ως προς τον αριθμό των δικαιούχων.
Μετά από επιστολή του Προέδρου της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρη Δράκου προς τους κ. κ. Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ημερομηνία 12.02.2010, τελικά το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 18.02.2010 πως η απόφαση 2/4431/25-01-2010, δεν αφορά τα προνοιακά επιδόματα. Πλην, όμως βάσει πληροφοριών που διαθέτουμε από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ανά την επικράτεια, δεν έχουν φτάσει στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις τα κονδύλια της συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις να εκδώσουν τις επιταγές των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους χωρίς τις περικοπές που προέβλεπαν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην καταβολή στο ακέραιο των προνοιακών επιδομάτων τα οποία στηρίζουν την επιβίωση ανθρώπων που προέρχονται από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;
2. Πότε θα στείλει στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις το συνολικό ποσό χωρίς την περικοπή του 10% για τα προνοιακά επιδόματα, όπως ακριβώς προβλεπόταν στον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 ώστε να εκδοθούν οι επιταγές υπέρ των δικαιούχων;
Ο ερωτών Βουλευτής
Παναγιώτης Λαφαζάνης