«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Οργανισμός (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αιτωλοακαρνανίας

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων Πρόνοιας της χώρας μας, υπεγράφη σήμερα από τον υφυπουργό Οικονομικών Νίκο Λέγκα, ο Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αιτωλοακαρνανίας , που προβλέπει εννέα (9) οργανικές θέσεις.

Ειδικότερα οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό είναι :
- Δυο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
- Πέντε (5) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
- Δυο(2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολιάζοντας το γεγονός ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς , εξέφρασε την ικανοποίηση του , επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, με την οποία ενδυναμώνεται το σύστημα Υγείας και Πρόνοιας στο νομό μας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υφυπουργού Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΑΡΙΟΥ Γ. ΣΑΛΜΑ