«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

Υπεγράφη η ένταξη της χρηματοδότησης του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας...


Θέμα: Υπεγράφη η ένταξη της χρηματοδότησης του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς για την ένταξη της ανέγερσης του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , αφού έτσι πραγματοποιείται ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που έθεσε με την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων του.
Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι μετά την υπογραφή του Οργανισμού του Κέντρου Υγείας Κατούνας στις 16 Μαρτίου 2009 , που προβλέπει εικοσιοκτώ (28) οργανικές θέσεις, οι προσπάθειες του κ. Σαλμά είχαν επικεντρωθεί στο να ενταχτεί η ανέγερση του κτιρίου στις Δημόσιες Επενδύσεις , γεγονός πού έγινε στις 16 Ιουνίου 2009 , οπότε και το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2009ΣΕ09100002 και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000 ευρώ.
Το γεγονός αυτό σημαίνει άμεση δημοπράτηση του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας , η κατασκευή του οποίου θα αρχίσει τους επόμενους μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό κατά κλάδο , κατηγορία και ειδικότητα για το Κέντρο Υγείας Κατούνας, έχουν ως εξής :
- Τέσσερις (4) ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
- Μια (1) θέση Παιδιατρικής
- Μια (1) θέση Μικροβιολογίας
- Μια (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής
- Μια (1) θέση Οδοντιατρικής
- Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτικής
- Μια(1) θέση Μαιευτικής
- Δύο(2) θέσεις Επισκεπτών –τριων Υγείας
- Μια (1) θέση Κοινωνικής Εργασίας
- Μια (1) θέση Φυσιοθεραπείας
- Μια (1) θέση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας
- Μια (10 θέση Ιατρικών Εργαστηρίων
- Μια (1) θέση Ραδιολογίας –Ακτινολογίας
- Μια (1) θέση Διοικητικών Γραμματέων
- Τέσσερις (4) θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- Μια (1) θέση Επιμελητών
- Δύο (2) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας.